Thứ năm Ngày 23 Tháng 05 Năm 2024, 01:50:43

Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991 – 2016

Ngày đăng: 15/08/2018

QK2 – Chúng ta đang sống trong một giai đoạn có nhiều sự thay đổi ngoạn mục, thâm chí với nhiều người thì đã đến lúc phải viết lại nhiều thứ. Xét một cách toàn diện, đó là sự đa dạng và sự vận động không ngừng của thế giới, của con người. Quan hệ chính trị quốc tế ở khu vực Đông Á cũng không nằm ngoài sự vận động trung đó. Sau gần nửa thế kỷ được định hình bởi sức mạnh và ảnh hưởng của Mỹ, cục diện chính trị khu vực Đông Á đang biến đổi hết sức nhanh chóng, thâm chí giờ đây đã diễn ra quá trình tan rã của cơ cấu quyền lực cũ để thay thế vào đó là cấu chúc mới với vai trò lớn hơn của các chủ thể khác…

Cuốn sách “Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991 – 2016” .

Cuốn sách “Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991 – 2016” tập trung nghiên cứu cấu trúc, sự tương tác và biến đổi của cục diện chính trị khu vực Đông Á kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ đến nay. Đồng thời, các điểm nóng của khu vực như vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, xung đột ở Biển Đông, cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc,… cũng được luộn giải, góp phần làm sáng tỏ những khía cạnh còn ẩn khuất. Bằng việc vận dụng lý luận của một số lý thuyết chính trị quốc tế, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vào chủ nghĩa hiện thực. Cuốn sách muốn đưa đến một cách nhìn nhất quán, mạch lạc, cũng như thấy rõ được logic vận động của các sự kiện.

 Việt Nam là một chủ thể không thể thiếu trong cục diện chính trị Đông Á, do đó, nghiên cứu cục diện chính trị khu vực cũng nhằm khảo sát, đánh giá tác động đối với Việt Nam. Từ đó, đề xuất một số định hướng đối ngoại, đóng góp vào lý luận và thực tiễn xây dựng chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản, gồm 223 trang, lưu hành năm 2018.

THANH HƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.