Thứ ba Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024, 01:28:21

Chìa khóa mở thành công

Ngày đăng: 26/12/2022

QK2 – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.

Thấm nhuần lời dạy của Người, thời gian qua, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa” đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ Quân khu 2 (Đảng bộ Quân đội), tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; trở thành “chìa khóa vạn năng” để mở mọi nút thắt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để khâu yếu, việc yếu, gỡ khó những vấn đề phức tạp. Chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị vì thế mà không ngừng được nâng lên; dân chủ được mở rộng; nội bộ đoàn kết, thống nhất; cán bộ, chiến sĩ đồng thuận, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Kỳ 1 – Có còn “thẳng thắn thường thua thiệt”?

Có lẽ hiện tượng “5T” (thẳng thắn thường thua thiệt) theo cách nói mỉa mai của người nào đó sẽ còn tồn tại mãi ở một số ít tổ chức đảng, mà ở đó có một số cá nhân đảng viên ngại va chạm, ngại đấu tranh… Nhưng ở Đảng bộ Quân khu 2, hiện tượng này bị khắc chế triệt để bởi hiệu quả của công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Tinh thần nêu gương, tự giác, cầu tiến bộ trong “tự soi, tự sửa” từng ngày, từng giờ ăn sâu bám rễ trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Khẳng định ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị đang có sức lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ Quân khu 2 hiện nay, Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của đợt sinh hoạt chính trị kiểm điểm tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa”; tiến hành thường xuyên, liên tục góp phần thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải mang tính xây dựng, tránh chung chung, thiếu cụ thể, “tự soi, tự sửa” không được mang tính hình thức; không lợi dụng tự phê bình và phê bình để trù dập, hạ thấp uy tín đồng chí, đồng đội. Nghiêm túc, tự giác tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa”, thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế; đề xuất các chủ trương, giải pháp khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu, cùng nhau sửa chữa, cùng nhau tiến bộ, trưởng thành.

Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Đảng ủy Trung đoàn 82 kiểm điểm tự phê bình và phê bình "tự soi, tự sửa".

Là đơn vị chủ lực đủ quân của Bộ và Quân khu 2, Sư đoàn 316 thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, SSCĐ, xây dựng đơn vị VMTD và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác… Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị thường xuyên gặp những khó khăn, vấp phải một số hạn chế, khuyết điểm. Từ việc làm tốt công tác “tự soi, tự sửa” đã mang lại hiệu ứng tích cực, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, Sư đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Chia sẻ về phương pháp và hiệu quả công tác “tự soi, tự sửa”, Đại tá Đỗ Duy Chinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 316 khẳng định: Hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” có sức lan tỏa sâu rộng, tạo sự chuyển biến vững chắc, toàn diện trên các mặt công tác, cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, đồng thuận và bầu không khí dân chủ được mở rộng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ. Trong kiểm điểm tự phê bình, phê bình, “tự soi, tự sửa”, trong Đảng bộ Sư đoàn tuyệt đối không xảy ra hiện tượng “5T” (thẳng thắn thường thua thiệt). Công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình, “tự soi, tự sửa” của tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, khách quan, thẳng thắn, mang tính xây dựng; không lợi dụng tự phê bình, phê bình, “tự soi, tự sửa” để hạ thấp uy tín của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; không có biểu hiện bao che, nể nang, né tránh, ngại va chạm, chạy theo thành tích; thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; tự soi, tự sửa để chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm…. Việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình, “tự soi, tự sửa” được thực hiện đa chiều, theo tiêu chí cụ thể gắn với đặc thù cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể, gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể cơ quan, đơn vị.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên Sư đoàn 316 (Quân khu 2) luôn chủ động, xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Sư đoàn 355 (Quân khu 2) có nhiệm vụ chính trị là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên (DBĐV). Với đặc thù là Sư đoàn khung thường trực, đơn vị cũng gặp rất nhiều khó khăn; quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị vẫn để tồn tại một số hạn chế nhất định. Tuy nhiên, Đảng ủy Sư đoàn, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Sư đoàn luôn quán triệt và thực hiện tốt quan điểm “khen – chê công tâm”, từ đó tạo động lực cán bộ đảng viên khắc phục hạn chế, khuyết điểm, quyết tâm phấn đấu cống hiến.

Đại tá Nguyễn Thế Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 355 cho biết: Có thể khẳng định, quá trình kiểm điểm tự phê bình, phê bình, “tự soi, tự sửa”, trong Đảng bộ Sư đoàn 355 không tồn tại hiện tượng “5T” (thẳng thắn thường thua thiệt). Tinh thần “tự soi, tự sửa” thẳng thắn để xây dựng cơ quan, đơn vị; không ngại va chạm, không né tránh hạn chế là những yếu tố tạo nên hiệu quả tự phê bình và phê bình đúng thực chất trong Đảng bộ Sư đoàn. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng “tự soi, tự sửa”, mỗi đảng viên trong Đảng bộ Sư đoàn trước hết tự mình phải thấy rõ mình, để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; tự phê bình và phê bình để cùng tiến bộ, trưởng thành. Để việc tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa” đạt hiệu quả, các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ Sư đoàn chủ động bảo vệ và khuyến khích quần chúng, cán bộ, đảng viên trung thực, dũng cảm, dám nói thẳng, nói thật, bảo đảm tính khách quan, trung thực, có lý, có tình; tuyệt đối không có hiện tượng cô lập, ức hiếp, trù dập cũng như lợi dụng tự phê bình và phê bình để đả kích, nói xấu lẫn nhau…

Đối với tổ chức đảng trong Đảng bộ Sư đoàn 355, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa” còn góp phần bảo đảm phát huy trí tuệ, tinh thần sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; khắc phục những nhược điểm, yếu kém trong công tác lãnh đạo; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng mối đoàn kết thống nhất. Tự phê bình, phê bình, “tự soi, tự sửa” luôn bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, khâu then chốt, như: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của cấp ủy và người đứng đầu; quá trình tu dưỡng, rèn luyện cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của mỗi đảng viên. Hiệu quả “tự soi, tự sửa” hướng mục đích vào xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, Sư đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trung đoàn 82 (Quân khu 2) đóng quân trên địa bàn hướng Tây của Quân khu; là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đặc thù, cường độ cao. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị không tránh khỏi những hạn chế, vướng mắc. Với tinh thần thẳng thắn, khách quan, thông qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình “Tự soi, tự sửa”, một số hạn chế, khuyết điểm của đơn vị đã được chỉ ra và xác định cụ thể trách nhiệm trước hết thuộc về tập thể Đảng uỷ và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn được phân công phụ trách, đồng thời có trách nhiệm trực tiếp của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong quán triệt, tổ chức thực hiện.

Chia sẻ về những biện pháp hữu hiệu mà Đảng ủy Trung đoàn đã và đang triển khai để khắc phục hạn chế, khuyết điểm, Thượng tá Cao Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 82 nhấn mạnh: Đảng ủy Trung đoàn đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị tiếp tục ph át huy ưu điểm, thành tích đạt được; khắc phục dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu. Chấp hành nghiêm nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của Đảng ủy; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát khi có dấu hiệu vi phạm; đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp quản lý, chỉ huy, điều hành theo hướng tập trung, sâu sát cơ sở; khuyến khích và bảo vệ cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đấu tranh, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tiến hành hiệu quả công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các đối tượng. Quan tâm chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội… Qua đó tạo động lực, quyết tâm, niềm tin của cán bộ, chiến sĩ, yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: ĐÀO DÂNG TRIỀU

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.