Thứ năm Ngày 22 Tháng 02 Năm 2024, 01:23:00

Chìa khóa mở thành công

Ngày đăng: 28/12/2022

QK2 – Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc sinh hoạt Đảng, là quy luật phát triển Đảng. Đại hội XI của Đảng khẳng định: “Sức mạnh của Đảng, của mỗi đảng bộ và đảng viên không chỉ ở ưu điểm mà còn ở chỗ nhận rõ và sửa chữa bằng được những vấn đề tồn tại, những sai lầm, khuyết điểm và tự vượt lên chính bản thân mình”. Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” và nêu cao danh dự, lòng tự trọng của người đảng viên”. Nhận thức sâu sắc điều đó, các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Quân khu 2 đặc biệt coi trọng công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình “Tự soi, tự sửa” với tinh thần thường xuyên “tự soi”, tự giác “sửa mình”.

Kỳ 3 – Thường xuyên “tự soi”, tự giác “sửa mình”

“Tự soi, tự sửa” được hiểu là tự mình nhìn vào chính mình, tự mình đánh giá, nhận xét về mình nhằm nhận thức được ưu điểm, thế mạnh để phát huy và phát hiện sai phạm, yếu kém của bản thân từ đó tìm ra nguyên nhân, giải pháp để ngăn ngừa, khắc phục, sửa chữa. Thực chất của “tự soi, tự sửa” chính là thường xuyên tự phê bình, tự giác điều chỉnh bản thân, sửa chữa khuyết điểm, “như một thói quen rửa mặt hàng ngày”. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Dao có mài mới sắc. Vàng có thui, mới trong. Nước có lọc, mới sạch. Người có tự phê bình, mới tiến bộ” và “Mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ”.

Thấm nhuần lời dạy của Người, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, cùng với việc đánh giá kết quả, thành tích đạt được, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân khu 2 cũng nghiêm túc thường xuyên “tự soi”, tự giác “sửa mình”. LLVT Quân khu 2 luôn vượt trên mọi khó khăn, thử thách; không ngừng phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

LLVT Quân khu 2 luôn là lực lượng tiên phòng, nòng cốt đồng hành cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Quân khu hiện đang quản lý một khối lượng lớn VKTBKT, chủ yếu đã cũ, qua nhiều năm sử dụng nên tình trạng kỹ thuật và đồng bộ thấp; hệ thống kho tàng đã được quy hoạch và được đầu tư xây dựng cơ bản, có đủ diện tích cất chứa; tuy nhiên số nhà kho, nhà xe theo tiêu chuẩn thiết kế tỷ lệ chưa nhiều; hệ thống cơ sở bảo đảm kỹ thuật cơ bản đủ về số lượng ở từng đơn vị nhưng một số trang thiết bị công nghệ đã cũ và lạc hậu; việc khai thác làm chủ VKTBKT mới chưa thực sự vững chắc… Thực trạng đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác kỹ thuật.

Đại tá Trần Kim Quý, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu 2 chia sẻ: Để  nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Đảng ủy Cục Kỹ thuật Quân khu thường xuyên làm tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa”, thẳng thắn chỉ những hạn chế, khuyết điểm, như: Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị có nội dung hiệu quả chưa cao. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, chi bộ còn hạn chế. Những hạn chế, khuyết điểm trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, song chủ yếu là năng lực lãnh đạo toàn diện có cấp ủy, tổ chức đảng có nội dung chưa sâu; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì có nơi, có lúc chưa tốt; chất lượng nắm, dự báo và tham mưu, đề xuất của cơ quan có nội dung hiệu quả chưa cao; công tác kiểm tra của đội ngũ cán bộ cơ sở có nội dung chưa sâu sát, tỉ mỉ, cụ thể và khắc phục không triệt để. Việc tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn của số ít cán bộ chưa thường xuyên, có nội dung chưa bám sát với yêu cầu nhiệm vụ mới. Một số cán bộ trẻ kinh nghiệm trong chỉ huy, quản lý còn hạn chế.

Từ việc đánh giá đúng thực trạng khuyết điểm, tập thể Đảng ủy Cục Kỹ thuật Quân khu và từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy nghiêm túc kiểm điểm, tiếp thu nội dung góp ý, phê bình của Đảng ủy; bổ sung vào chương trình, kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với “Tự soi, tự sửa” để khắc phục dứt điểm những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra. Tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao năng lực dự báo, đánh giá, tình hình, tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác kỹ thuật. Thường xuyên nghiên cứu, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, nghị định, thông tư, kế hoạch, hướng dẫn các cấp về các nhiệm vụ.

Chúng ta đều biết, “tự soi, tự sửa” đòi hỏi mỗi tổ chức đảng, từng người cán bộ, đảng viên phải có tính tự giác, thật thà và trung thực, nhất là khi “tự soi, tự sửa” những hạn chế, khuyết điểm của bản thân; tự phê bình và phê bình trên tinh thần đoàn kết, xây dựng giúp nhau cùng tiến bộ, trưởng thành. Đại tá Đỗ Duy Chinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 316 (Quân khu 2) cho biết: Với vai trò hạt nhân, nòng cốt lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập thể Ban Thường vụ và từng cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 316 cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời xác định trách nhiệm rõ ràng, cụ thể. Trên cơ sở đó, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên Sư đoàn 316 phát huy trách nhiệm, gương mẫu, thường xuyên đề cao tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa” trong quá trình lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, điều hành mọi nhiệm vụ theo chức trách. Kịp thời chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị có kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm đã chỉ ra.

Không để việc “tự soi, tự sửa”, chỉ dừng lại sau khi kết thúc đợt sinh hoạt chính trị, Đảng uỷ Sư đoàn đã triển khai đây là một nội dung không thể thiếu trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Qua đó từng đảng viên sẽ tự nói ra những khuyết điểm của mình trên tinh thần nói đúng, nói đủ, nói hết sự thật. Bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên, cán bộ chủ trì làm trước, đảng viên làm sau. Kết thúc hội nghị, bí thư chi bộ kết luận cụ thể từng vấn đề; đồng thời, định hướng nhận thức, tư tưởng, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và xác định phương hướng thực hiện thời gian tiếp theo.

Thông qua đợt sinh hoạt kiểm điểm “tự soi, tự sửa”, nhận thức của cấp ủy và cán bộ, đảng viên được nâng lên, đồng thời giúp cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tự rà soát lại quá trình công tác, xem xét lại những hạn chế, khuyết điểm có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến trách nhiệm của bản thân, từ đó xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy những ưu điểm, kết quả tốt, góp phần xây dựng tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặt khác, trên cơ sở kết quả “tự soi, tự sửa”, 100% cán bộ, đảng viên trong viết bản cam kết, đăng ký quyết tâm khắc phục hạn chế khuyết điểm; đồng thời cũng là cơ sở để cấp ủy, tổ chức đảng tổng hợp, đăng ký, theo dõi chặt chẽ, định hướng biện pháp khắc phục, sửa chữa.

Với đặc thù là đơn vị phòng không, Lữ đoàn 297 (Quân khu 2) có nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời Tây Bắc Tổ quốc. Để không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác; trong đó, làm tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa” được coi là giải pháp quan trọng, được cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên hằng ngày.

Lữ đoàn 297 (Quân khu 2) duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Đại tá Bùi Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn khẳng định: Với tinh thần gương mẫu “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, Đảng ủy Lữ đoàn thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, như: Lãnh đạo công tác huấn luyện, xây dựng chính quy có nội dung, có cơ quan, đơn vị, có thời điểm chất lượng chưa cao. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tăng gia chuyển đổi rau gối vụ có thời điểm cơ cấu, chủng loại chưa đa dạng. Duy trì bảo quản VKTBKT hằng ngày ở một số đơn vị có thời điểm còn hạn chế. Nguyên nhân của những khuyết điểm trên là do công tác kiểm tra, chấn chỉnh của Đảng ủy, Ban Thường vụ có thời điểm chưa được thường xuyên, sâu sát, kịp thời. Tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Lữ đoàn về các chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của một số đảng ủy viên hiệu quả chưa cao. Vai trò trách nhiệm của một số cấp ủy, chi bộ nhất là bí thư, phó bí thư chưa được đề cao; chưa gắn, xác định rõ trách nhiệm cá nhân. Công tác tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra của cơ quan có nội dung chưa kịp thời, hiệu quả… Thông qua thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa”, Đảng ủy Lữ đoàn đã đánh giá chính xác những hạn chế và nguyên nhân, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ và đạt được kết quả vững chắc.

Có thể thấy rằng, với tính liên tục, chủ đồng, công tác tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa” trong Đảng bộ Quân khu 2 đã và đang là giải pháp căn cơ có ý nghĩa quyết định đến việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đảng viên tự soi, nhận rõ khuyết điểm; đồng thời trên cơ sở được tập thể, đồng chí, đồng đội đóng góp ý kiến sẽ nhận thức rõ hạn chế, khuyết điểm, từ đó xây dựng quyết tâm, cam kết khắc phục, tự sửa, tự rèn một cách tự giác, thường xuyên. Đây là nền tảng, cơ sở vững chắc góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Bài, ảnh: ĐÀO DÂNG TRIỀU

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.