Thứ bảy,20/10/2018 | 10:18:53 GMT+7

Các địa phương, đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng

Ngày đăng: 09/11/2017

* LLVT huyện Bát Xát (Lào Cai) vừa tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012- 2017.
Trong 5 năm qua, công tác thi đua, phong trào Thi đua Quyết thắng đã được đưa vào Nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy, chỉ huy các cấp LLVT huyện. Chủ đề, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương. Phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT huyện Bát Xát đã cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy vai trò nòng cốt trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quân sự – quốc phòng địa phương.

Đồng chí Sùng Hồng Mai, Phó chủ tịch UBND huyện Bát Xát
tặng giấy khen cho các tập thể.

Nhân dịp này UBND huyện Bát Xát đã tặng Giấy khen cho 16 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012- 2017.
Tin, ảnh: HỒ TRÚC
* 5 năm qua, LLVT thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã quán triệt, triển khai sâu rộng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng và đẩy mạnh phong trào TĐQT. Phong trào TĐQT đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của địa phương, tạo động lực cổ vũ, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Tại Đại hội Thi đua Quyết thắng, Chủ tịch UBND thành phố đã khen thưởng cho 33 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
THU AN
* Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 – 2017.
Thời gian qua, Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm, triển khai có hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng. Để phong trào đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao, Trường Quân sự tỉnh luôn coi trọng công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của các phong trào thi đua, từ đó thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ tự giác xây dựng kế hoạch thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu với nhiều chủ đề, nội dung phong phú, cách làm sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đột phá khâu yếu, việc khó, lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, gắn với các ngày lễ, kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương, quân đội, đơn vị.
AN ANH
* 5 năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng luôn được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 754 (Bộ CHQS tỉnh Sơn La) thực hiện nền nếp, hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII của Đảng; Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… Phong trào Thi đua Quyết thắng đã tạo động lực tinh thần to lớn, cổ vũ toàn đơn vị hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc các nội dung, mục tiêu thi đua đã đề ra.
Tại Đại hội Thi đua Quyết thắng, 20 tập thể và cá nhân đã được nhận Bằng khen của Quân khu và Giấy khen của Bộ CHQS tỉnh và Trung đoàn 754 trao tặng vì đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012-2017.
TRẦN THANH
* Huyện Mai Sơn (Sơn La) vừa tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT huyện giai đoạn 2012-2017.
5 năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng LLVT huyện Mai Sơn đã cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện không ngừng phát huy vai trò nòng cốt trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quân sự – quốc phòng địa phương. Trong giai đoạn tới (2017-2022), LLVT huyện tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng sát thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.
UBND huyện Mai Sơn đã tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng LLVT huyện giai đoạn 2012-2017.
THANH LIÊM
* Phong trào Thi đua Quyết thắng LLVT huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) giai đoạn 2012 – 2017 được thực hiện một cách toàn diện và đạt hiệu quả thiết thực. Nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang; bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của địa phương, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, thu hút đông đảo các lực lượng và các tổ chức tham gia, góp phần xây dựng LLVT huyện ngày càng vững mạnh.
Tại Đại hội, UBND huyện Quỳnh Nhai đã tặng Giấy khen cho 13 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc.
QUANG VINH
* Huyện Mộc Châu (Sơn La) vừa tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT huyện: 5 năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT huyện Mộc Châu đạt được kết quả vững chắc; tạo chuyển biến rõ nét về nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; đột phá, tập trung vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Từ phong trào xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu xuất sắc.
Nhân dịp này, UBND huyện Mộc Châu đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng LLVT huyện, giai đoạn 2012-2017.
TRỌNG CƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *