Chủ nhật Ngày 19 Tháng 05 Năm 2024, 02:36:43

Bước chuyển biến vững chắc từ “tự soi, tự sửa”

Ngày đăng: 20/03/2023

Bài 2: Coi trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng 

QK2 – Đảng ủy Đoàn KT-QP 356 đã và đang thực hiện có hiệu quả các mô hình, cách làm hay trong tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa”, tạo chuyển biến toàn diện, đồng bộ trong công tác xây dựng tổ chức Đảng. Nâng cao nhận thức, tư tưởng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đi đầu trong triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của các cấp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khắc phục triệt để tình trạng cán bộ, đảng viên ngại học tập nâng cao trình độ; chủ động ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, các biểu hiện cơ hội, thực dụng, hoặc lợi dụng phê bình để hạ thấp uy tín cán bộ, làm mất đoàn kết nội bộ…

Thực tế cho thấy, Đảng ủy Đoàn KT-QP 356 luôn coi trọng đổi mới về tư duy, cách nghĩ, cách làm sáng tạo, linh hoạt. Cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ luôn quán triệt và bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó đặc biệt coi trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng, coi đó là tiền đề, nền tảng vững chắc để lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.
Đại tá Nguyễn Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn KT-QP 356 khẳng định: Đảng ủy, chỉ huy Đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung vào quán triệt, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW về Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.
Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ cấp chi bộ trở lên; tiến hành thảo luận, làm rõ những nội dung của nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên.
Đảng ủy Đoàn đã có nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; cụ thể hoá nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vào xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, kết luận lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hằng tháng của Đảng ủy Đoàn theo hướng ngắn gọn, thiết thực, hiệu quả; phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị; lãnh đạo toàn diện nhưng có đột phá, trọng tâm, trọng điểm, tập trung nhiệm vụ chính trị trung tâm và khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong Đảng bộ và đơn vị.
Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ hướng dẫn và tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; Kết luận số 01-KL/TW; Chỉ thị 05-CT/TW; Nghị quyết 847-NQ/QUTW; Kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đảng viên. Trên cơ sở các bản cam kết và kế hoạch của cá nhân, hằng tháng, các chi bộ tổ chức kiểm điểm cán bộ, đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ gắn với công tác xây dựng Đảng.
 Coi trọng xây dựng tập thể Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên luôn là một khối đoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; có trình độ lý luận chính trị và tư duy đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống trong sạch lành mạnh, luôn nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và Quy định những điều đảng viên không được làm; tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, cục bộ, bè phái, mất đoàn kết…
“Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện nghiêm túc chế độ, nền nếp sinh hoạt Đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện nghiêm quy chế làm việc; quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu và quy chế phối hợp với Huyện ủy Phong Thổ (Lai Châu) của Đảng ủy Đoàn. Mọi chủ trương, biện pháp lãnh đạo đều được tập thể Đảng uỷ thảo luận, quyết định theo đa số và được cụ thể hoá bằng các nghị quyết, kết luận, kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức thực hiện; phân công giao nhiệm vụ cho cá nhân Đảng ủy viên phụ trách” – Thượng tá Đinh Quang Hải, Phó Chính ủy Đoàn KT-QP 356 cho biết.
Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và chấp hành nghiêm quy chế, quy trình công tác cán bộ. Triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Đoàn và các chi bộ trực thuộc đã chủ động kiểm tra, tăng cường giám sát đến các đối tượng, triển khai các biện pháp nắm, giải quyết tốt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên giữ vững ổn định đơn vị.
Bài, ảnh: HOÀNG OANH
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.