Thứ hai Ngày 05 Tháng 12 Năm 2022, 12:34:08

Xử lý kỷ luật đối với hành vi làm nhục, hành hung người chỉ huy hoặc cấp trên

Ngày đăng: 18/09/2018

Điều 15, Chương II, Thông tư Số 192/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng “Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng” đã nêu rõ những quy định về “xử lý kỷ luật đối với hành vi làm nhục, hành hung người chỉ huy hoặc cấp trên”. Cụ thể như sau:

1. Dùng lời nói, hành động xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, uy tín, thân thể người chỉ huy hoặc cấp trên, thì bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo, giáng chức đến cách chức.

2. Nếu vi phạm một trong các trường hợp sau, thì bị kỷ luật từ hạ bậc lương, giáng cấp bậc quân hàm, tước quân hàm sĩ quan đến tước danh hiệu quân nhân, buộc thôi việc:

a) Là sĩ quan;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe nhưng chưa tới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Lôi kéo người khác tham gia;

MAI BẢO HƯNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.