Thứ tư Ngày 24 Tháng 04 Năm 2024, 01:14:39

Quy định và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày đăng: 29/12/2023

QK2- Thông tư số 118/2023/TT-BQP ngày 22/12/2023 của Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn thi đua, khen thưởng (TĐ,KT) trong Quân đội nhân dân Việt Nam (TT118/2023) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024

Chỉ huy Đoàn KT-QP 379 trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thảnh tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

TT118/2023 quy định và hướng dẫn nguyên tắc xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, đơn vị (CQ,ĐV), tổ chức, cá nhân trong công tác TĐ,KT; tổ chức thi đua, danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định khen thưởng; trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; quy trình, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; hội đồng TĐ,KT, tổ TĐ,KT; khối, cụm thi đua trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo đó, đối tượng áp dụng của TT118/2023 bao gồm cá nhân và tập thể. Trong đó, cá nhân gồm các đối tương quân nhân, công nhân, công chức, viên chức quốc phòng và người lao động thuộc các CQ,ĐV, tổ chức, doanh nghiệp trong Quân đội; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; người lao động thuộc các CQ,ĐV, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ; dân quân thường trực, dân quân tự vệ (DQTV) cơ động; quân nhân dự bị, cá nhân giữ chức vụ chỉ huy DQTV, chiến sĩ DQTV trong thời gian tập trung thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hoặc nhiệm vụ khác được Bộ Quốc phòng giao; người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài có đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đối với tập thể gồm Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các tổng cục, Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng;,Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh 86, Quân đoàn, Binh chủng, Binh đoàn, Học viện, Trường sĩ quan, Trung tâm, Bệnh viện và tương đương trực thuộc Bộ Quốc phòng và Ban Cơ yếu Chính phủ; các CQ,ĐV từ cấp tiểu đội đến cấp sư đoàn và tương đương; các tổ chức cơ yếu; các tổ chức thanh niên Quân đội, công đoàn quốc phòng, phụ nữ Quân đội; doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng, doanh nghiệp thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ; đơn vị DQTV, dự bị động viên trong thời gian tập trung thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hoặc nhiệm vụ khác được Bộ Quốc phòng giao; cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế; tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tập thể người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài và các tổ chức quốc tế ở Việt Nam có đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

TT118/2023 thay thế Thông tư số 151/2018/TT-BQP ngày 12/10/2018 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn TĐ,KT trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại TT118/2023 được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản mới ban hành.

NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.