Thứ sáu Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024, 12:39:47

UBKT Đảng ủy Quân khu Giám sát chuyên đề tại Đoàn KT-QP 326

Ngày đăng: 09/05/2024

QK2 – Từ ngày 6 đến ngày 9-5, đoàn Giám sát của Ủy Ban kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Quân khu tiến hành giám sát đối với Đảng uỷ Đoàn KT-QP 326, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Đoàn về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ Đoàn từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2024. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân khu làm trưởng đoàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân khu phát biểu kết luận sơ bộ tại hội nghị.

Phát biểu kết luận sơ bộ sau thời gian làm việc trực tiếp tại Đảng uỷ và 9 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đoàn KT-QP 326, thay mặt đoàn giám sát, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái đã biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của Đảng uỷ, chỉ huy Đoàn KT-QP 326, các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP-KT.

Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu nhấn mạnh: Trong kỳ giám sát, Đảng uỷ Đoàn và các cấp uỷ trực thuộc đã quán triệt triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật; điều chỉnh bổ sung đầy đủ hệ thống văn kiện SSCĐ, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực SSCĐ. Lãnh đạo chỉ đạo hiệu quả công tác phối hợp với các lực lượng nắm, dự báo tình hình ANCT trên địa bàn, các dự án đầu tư được triển khai đảm bảo, quản lý chặt chẽ đúng pháp luật, góp phần giúp nhân dân phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo. Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được duy trì có nền nếp, chặt chẽ nghiêm túc; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ; công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, thiết thực, hiệu quả; chấp hành và thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế tập trung dân chủ, quy định của Đảng; vai trò và tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ Đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì được phát huy; cơ quan, đơn vị đoàn kết thống nhất cao trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, đồng chí trưởng đoàn giám sát cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở một số chi bộ còn hạn chế; trình độ năng lực, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn về CTĐ, CTCT của một số cấp uỷ chi bộ cần phát huy hơn nữa để hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TRẦN HÀO – TRÍ KIÊN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.