Thứ bảy Ngày 22 Tháng 06 Năm 2024, 02:49:45

Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 326 Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 – 2024

Ngày đăng: 16/05/2024

QK2 – Sáng 16-5, Đoàn Kinh tế – Quốc phòng (KT-QP) 326 tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 – 2024. Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo đại hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền các địa phương trong vùng dự án và đông đủ cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) trong đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo đại hội.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tham luận tại đại hội đều khẳng định: Trong 5 năm qua, Phong trào TĐQT và Công tác Thi đua khen thưởng (TĐKT) ở các cơ quan, đơn vị (CQ,ĐV) Đoàn KT-QP 326 (giai đoạn 2019-2024) luôn được duy trì thường xuyên, liên tục, phát triển toàn diện, đúng hướng gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước, các cuộc vận động (CVĐ) lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu phát động. Thông qua phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng CQ,ĐV vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, QNCN, TTTTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; là động lực quan trọng thúc đẩy CQ,ĐV thực hiện thắng lợi các khâu đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh; giữ vững, tăng cường mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa bàn vững mạnh, giữ vững thế trận lòng dân ngày càng vững chắc… Qua đó, góp phần làm cho hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng được bồi đắp và tỏa sáng trong lòng nhân dân các dân tộc trong vùng dự án.

Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà và các đại biểu tham quan sản phẩm trưng bày của đơn vị.

Kết quả trong 5 năm qua, Đoàn KT-QP 326 đã có 90 lượt tập thể và hơn 700 lượt cá nhân được khen thưởng ở các cấp; trong đó 5 năm liên tục (giai đoạn 2019-2024) tập thể Đoàn được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong thực hiện PTTĐQT”.

Lãnh đạo, chỉ huy Đoàn 326 trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện PTTĐQT giai đoạn 2019 – 2024.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Đoàn KT-QP 326 đã đạt được trong 5 năm qua. Trước yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác dân vận trên địa bàn biên giới, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu Đảng uỷ, chỉ huy Đoàn KT-QP 326 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng ý chí quyết tâm và động cơ thi đua đúng đắn cho cán bộ, QNCN, TTTTN sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức PTTĐQT, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy CQ,ĐV, đề cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên trong thực hiện PTTĐ; phát huy vai trò các tổ chức quần chúng trong vận động đoàn viên, hội viên, TTTTN thực hiện có hiệu quả các CVĐ và PTTĐQT của đơn vị. Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức PTTĐ hướng mạnh về cơ sở; nội dung, chỉ tiêu thi đua phải sát thực, toàn diện, cụ thể, tập trung đột phá vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khâu yếu, mặt yếu, nhất là xây dựng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, TTTTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định trong mọi tình huống, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích; làm tốt việc kiểm tra, sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời để phong trào liên tục được đổi mới và phát triển. Thường xuyên phối hợp PTTĐQT trong quân đội với PTTĐ yêu nước của địa phương, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”  thời kỳ mới gắn với các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước; lồng ghép các CVĐ với PTTĐQT và PTTĐ “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, hướng vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đơn vị, tạo sức lan toả sâu rộng và phát triển không ngừng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại Đại hội, lãnh đạo, chỉ huy Đoàn KT-QP 326 đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện PTTĐQT giai đoạn 2019 – 2024.

Tin, ảnh: SƠN CA

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.