Chủ nhật Ngày 19 Tháng 05 Năm 2024, 03:51:36

Quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng

Ngày đăng: 25/07/2018

Theo Nghị định 99/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2018 (NĐ99/2018) của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công (NCC) với cách mạng thì mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với NCC với cách mạng là 1.515.000 đồng.

NĐ99/2018 quy định cụ thể: Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 diện thoát ly là 1.693.000 đồng; diện không thoát ly 2.874.000 đồng. Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ  là 1.515.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ 3.030.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên 4.545.000 đồng. Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ) và hưởng mức phụ cấp 1.270.000 đồng. Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng sống ở gia đình hưởng mức trợ cấp 1.515.000 đồng. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng mức trợ cấp 1.270.000 đồng.

Cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Văn công Quân khu thăm, tặng quà thương, bệnh binh và NCC Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.

Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 50% được hưởng mức trợ cấp 1.581.000 đồng; suy giảm khả năng lao động từ 81% đến 90% mức trợ cấp được hưởng 3.465.000 đồng

NCC giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” và NCC giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” đươc hưởng trợ cấp hàng tháng là 1.515.000 đồng; NNC giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến và NCC giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến được hưởng trợ cấp 891.000  đồng. Ngoài ra, còn được hưởng thêm 1.212.000 đồng trợ cấp nuôi dưỡng nếu đang sống cô đơn không nơi nương tựa

Đối với mức trợ cấp ưu đãi hàng năm, NĐ99/2018 nêu rõ: Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng là 500.000 đồng. Trợ cấp ưu đãi đối với NCC với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học là 300.000 đồng.

Về trợ cấp ưu đãi một lần, NĐ99/2018 quy định mức trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ bằng 20 lần mức chuẩn và được hỗ trợ chi phí báo tử 1.000.000 đồng. Đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến chết trước ngày 01/01/1995; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được truy tặng được hưởng mức trợ cấp bằng 20 lần mức chuẩn.

Ngoài ra, NĐ99/2018 còn quy định cụ thể một số mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng, hàng năm; trợ cấp, phụ cấp ưu đãi một lần đối với NCC với cách mạng; mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B…

NĐ99/2018  có hiệu lực thi hành từ ngày 27/8/2018. Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với NCC quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01/7/2018.

NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.