Chủ nhật Ngày 19 Tháng 05 Năm 2024, 03:35:53

Quy định mới về chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Ngày đăng: 28/07/2023

QK2- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 (NĐ55/2023) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 (NĐ75/2021) của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp (TC,PC) và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (NCCVCM).

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và Cục Chính trị thăm hỏi, tặng quà thương, bệnh binh Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023)

NĐ55/2023 quy định về mức hưởng TC,PC ưu đãi NCCVCM, thân nhân của NCCVCM và các chế độ ưu đãi đối với NCCVCM từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi NCCVCM được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên hằng năm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Theo NĐ55/2023, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi NCCVCM tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng. Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng TC,PC và các chế độ ưu đãi đối với NCCVCM và thân nhân NCCVCM. Các mức quy định theo mức chuẩn tại NĐ55/2023 được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh và làm tròn đến hàng     nghìn đồng.

Đặc biệt, NĐ55/2023 sửa đổi, bổ sung mức hưởng TC,PC ưu đãi đối với từng nhóm đối tượng NCCVCM. Cụ thể, mức hưởng TC,PC ưu đãi hằng tháng đối với NCCVCM và thân nhân của NCCVCM được quy định tại phụ lục I. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được quy định tại phụ lục II; Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B được quy định tại phụ lục III; Mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với NCCVCM và thân nhân NCCVCM được quy định tại phụ lục IV. 

Trường hợp mức trợ cấp một lần tính theo thâm niên thì sau khi đã tính tròn số năm tham gia kháng chiến mà còn có tháng lẻ thì số tháng lẻ được tính tròn số theo nguyên tắc, trong đó dưới 06 tháng được tính là 06 tháng, từ đủ 06 tháng đến dưới 12 tháng được tính là 01 năm. Trường hợp không xác định được ngày, tháng bắt đầu hoạt động kháng chiến thì được tính từ ngày 01 tháng 7 của năm đó.

Cùng với đó, NĐ55/2023 còn sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 12, Điều 13, Điều 14 NĐ75/2021 quy định cụ thể các mức chi có liên quan đến hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc NCCVCM.

NĐ55/2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2023. Mức hưởng TC,PC ưu đãi NCCVCM quy định tại Nghị định này và mức hưởng trợ cấp quy định tại NĐ75/2021 được thực hiện kể từ ngày 01/7/2023; mức chi chế độ điều dưỡng theo quy định tại NĐ75/2021 được thực hiện kể từ ngày 01/01/2024 quy định theo mức chuẩn của NĐ55/2023.

NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.