Thứ ba Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024, 03:25:54

Hướng dẫn mới về khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng: 07/03/2022

QK2 – Theo Hướng dẫn số 121/HD-BTĐKT ngày 13/01/2022 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (HD121) về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân (TT,CN) có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, hình thức khen thưởng gồm: Huân chương Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Chiến công, Huân chương Dũng cảm, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

Bệnh viện Quân y 109 tiễn Đoàn cán bộ, y, bác sĩ tăng cường giúp các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh tư liệu).

Đối tượng khen thưởng gồm các TT,CN trong và ngoài nước có thành tích trong công tác PCD Covid-19. Tập trung khen thưởng và đề nghị khen thưởng các TT,CN ở cơ sở trực tiếp tham gia công tác PCD có thành tích tiêu biểu xuất sắc (TBSX). Trong đó, chú trọng khen thưởng các đối tượng cán bộ, nhân viên Y tế, Quân đội, Công an… trực tiếp tham gia PCD tại tuyến đầu; các doanh nghiệp, doanh nhân, các TT,CN tham gia hỗ trợ, giúp đỡ công tác PCD; các TT,CN có phát minh, sáng chế, sáng kiến, sáng tạo, trợ giúp hiệu quả công tác PCD.

Về tiêu chuẩn khen thưởng, HD121 nêu rõ: Huân chương Lao động để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc (ĐBSX) trong công tác PCD, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương, lan tỏa trong toàn quốc hoặc có đóng góp lớn về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết góp phần tích cực vào công tác PCD bệnh và cứu chữa người bệnh, được cấp có thẩm quyền ghi nhận, đánh giá cao. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể thuộc lực lượng vũ trang (LLVT) lập thành tích TBSX và ĐBSX trong công tác PCD Covid-19. Huân chương Chiến công để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể thuộc LLVT lập được chiến công xuất sắc và ĐBSX trong công tác PCD Covid-19. Huân chương Dũng cảm để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có hành động dũng cảm, xung phong vào những nơi nguy hiểm do dịch bệnh gây ra nhằm bảo vệ tính mạng của nhân dân; thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong phạm vi cấp bộ, ban, ngành, tỉnh. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để tặng cho các TT,CN có thành tích TBSX trong công tác PCD hoặc có nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị; sáng kiến, sáng tạo; tham gia tuyên truyền, cổ vũ, góp phần tích cực vào công tác PCD, được nêu gương trong toàn ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị. Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương để tặng cho các TT,CN có thành tích xuất sắc trong công tác PCD Covid-19, được bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương ghi nhận.

Cơ sở, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương xét chọn, đề nghị khen thưởng đúng quy định Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Trong đó, về tiến trình khen thưởng được quy định tại Điều 46; hồ sơ đề nghị tặng Huân chương được quy định tại Điều 52; hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Điều 57; đối với cá nhân hi sinh trong khi làm nhiệm vụ PCD Covid-19, thực hiện theo quy trình và thủ tục, hồ sơ đơn giản quy định tại Điều 55. HD121 thay thế Hướng dẫn số 1247/HD-BTĐKT ngày 29/5/2020, Hướng dẫn số 1248/HD-BTĐKT ngày 26/5/2021 và Hướng dẫn số 2611/HD-BTĐKT ngày 06/10/2021 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã ban hành trước đó.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.