Chủ nhật Ngày 19 Tháng 05 Năm 2024, 03:25:07

Quy định mới về tập huấn, huấn luyện dân quân tự vệ

Ngày đăng: 29/03/2016

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BQP quy định về chương trình tập huấn, huấn luyện và tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao dân quân tự vệ (DQTV).

Thông tư có 6 chương, 40 điều quy định chi tiết, biện pháp thi hành một số điều của Luật DQTV về chương trình, nội dung, thời gian, cơ sở tập huấn cán bộ, huấn luyện DQTV trong trạng thái thường xuyên, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, quy định diễn tập, hội thi, hội thao và danh mục vật chất huấn luyện DQTV. Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức của Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú và hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có liên quan đến tập huấn, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao DQTV…

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22-2-2016, thay thế Thông tư số 78/2010/TT-BQP ngày 23-6-2010 của Bộ Quốc phòng ban hành quy định danh mục, định mức vật chất bảo đảm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, huấn luyện DQTV nòng cốt; Thông tư số 79/2010/TT-BQP ngày 23-6-2010 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành quy định chương trình bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, huấn luyện DQTV nòng cốt.

(Theo DUY HỒNG – QĐND)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

go top