Chủ nhật Ngày 05 Tháng 02 Năm 2023, 06:33:19

Tăng cường các biện pháp trong giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn 604

Ngày đăng: 02/12/2022

QK2 – Với đặc thù nhiệm vụ, lực lượng phân tán trên diện rộng, xa sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chỉ huy các cấp, thậm chí có bộ phận đóng quân và làm nhiệm vụ trên địa bàn có tình hình an ninh, trật tự phức tạp, tác động lớn đến việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, nhất là việc chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 604 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, phương pháp sát thực tiễn đạt hiệu quả cao. 

Chính uỷ Lữ đoàn 604 kiểm tra kíp trực bảo đảm thông tin trong ngày nghỉ tại cơ quan Lữ đoàn.


Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn yêu cầu cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, tập trung giáo dục các chuyên đề pháp luật, như: Luật Quân nhân chuyên nghiệp; Luật Giao thông đường bộ; Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tác hại rượu bia; Luật An ninh mạng; Thông tư số 56/2020/TT-BQP, ngày 5/5/2020 của Bộ Quốc phòng về quy định quản lý và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong Bộ Quốc phòng; Thông tư số 16/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng, ngày 21/2/2020 về quy định áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng và các chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm. Với đối tượng chiến sĩ mới, ngoài nội dung chung, Lữ đoàn tập trung tuyên truyền, giáo dục sâu sắc các nội dung trong Điều lệnh Quản lý bộ đội Quân đội nhân dân Việt Nam, 10 lời thề danh dự của quân nhân, 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân.
Với đặc thù đơn vị đóng quân phân tán, xa sự quản lý, chỉ huy, Lữ đoàn đặc biệt coi trọng nâng cao hiệu quả công tác nắm, quản lý tư tưởng và các mối quan hệ của quân nhân; trọng tâm là hạ sĩ quan, chiến sĩ trong thời gian chuẩn bị xuất ngũ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thường xuyên tiếp xúc với bên ngoài, đặc biệt là các nhân viên tài chính, quản lý bếp, lái xe, nhân viên quân bưu, các ca trạm lẻ. Các đơn vị, bộ phận công tác xa, lẻ, thời điểm dễ xảy ra vi phạm là ngày nghỉ, giờ nghỉ, đi phép, tranh thủ, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác phân loại, sàng lọc và quản lý chặt chẽ tư tưởng những quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, có quan hệ phức tạp để có biện pháp giáo dục riêng. Các đơn vị tổ chức tốt việc từng cá nhân đăng ký phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cam kết, chịu trách nhiệm với Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn về các vi phạm của quân nhân thuộc quyền. Các chi bộ theo dõi chặt chẽ sổ theo dõi tình hình và mối quan hệ của quân nhân để mọi quân nhân đăng ký, kê khai, định kỳ hằng tháng các cấp ủy, chỉ huy gặp gỡ, nắm tình hình, tổng hợp báo cáo theo phân cấp. 
Cùng với đó, Đảng ủy Lữ đoàn coi trọng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Trên cơ sở xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, Lữ đoàn tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, nắm vững những văn bản quy phạm pháp luật, nghị định, thông tư, hướng dẫn của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và của Quân khu. 
Để các nội dung tuyên truyền giúp bộ đội dễ nhớ, dễ thực hiện, Lữ đoàn đã biên tập, sưu tầm các nội dung tuyên truyền cô đọng, súc tích, các câu chuyện pháp luật để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ; sử dụng linh hoạt hệ thống pa nô, bảng biểu ở nhiều vị trí, kể cả những nơi đơn vị đóng quân ở xa để tuyên truyền trực quan cho bộ đội. Đồng thời, chỉ đạo các tiểu đoàn đổi mới phương pháp thực hiện Ngày pháp luật với các hình thức, như: Tọa đàm, trao đổi, sân khấu hóa. Bên cạnh đó, Lữ đoàn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát Quân sự, Tòa án Quân sự khu vực Quân khu, giới thiệu chuyên đề về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật trong và ngoài Quân đội để định hướng, giúp cán bộ, chiến sĩ tự giác nâng cao ý thức học tập, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. 
Các thiết chế văn hóa, như: phòng đọc, phòng Hồ Chí Minh, hệ thống truyền thanh nội bộ, sách pháp luật được Lữ đoàn quan tâm. Đến nay, 100% các tiểu đoàn của Lữ đoàn có đủ sách pháp luật theo quy định, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu về pháp luật của cán bộ, chiến sĩ. Ngoài hình thức lên lớp tập trung với các chuyên đề theo tài liệu của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng, trong các hội nghị, cuộc họp các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, thông báo kịp thời tình hình vi phạm pháp luật, kỷ luật trong Quân đội trên địa bàn đóng quân. Qua đó, rút kinh nghiệm và định hướng tư tưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ.
Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kết hợp tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và phong trào Thi đua Quyết thắng, nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến ý thức, văn hóa chấp hành pháp luật của bộ đội. 
Kết quả công tác giáo dục pháp luật của Lữ đoàn trong thời gian qua đã làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.