Chủ nhật Ngày 29 Tháng 05 Năm 2022, 03:03:49

Động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

Ngày đăng: 24/01/2022

QK2 – Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 355 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua (PTTĐ) quyết thắng, góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 355 thực hành huấn luyện chiến thuật trên thao trường.

 

Sư đoàn 355 là đơn vị khung thường trực, với nhiệm vụ chính trị trọng tâm quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới và lực lượng dự bị động viên (DBĐV). Những năm qua, Sư đoàn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu; sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương trên địa bàn đóng quân. Tuy nhiên, Sư đoàn cũng gặp nhiều khó khăn do đặc thù của đơn vị khung thường trực; yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao; đội ngũ cán bộ thiếu so với biên chế và thường xuyên biến động; trình độ, năng lực của cán bộ không đồng đều; khí hậu, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch tả lợn Châu Phi và dịch Covid-19, cùng những tác động mặt trái cơ chế thị trường và các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta… Những khó khăn đó ảnh hưởng tới tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Sư đoàn.

Từ tình hình trên, những năm qua Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện PTTĐ quyết thắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra; trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Năm 2021, Sư đoàn được tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Để PTTĐ quyết thắng được tổ chức thường xuyên, có bề rộng, chiều sâu và đạt được hiệu quả thiết thực, cấp ủy, chỉ huy, Hội đồng thi đua – khen thưởng (TĐ-KT) các cấp trong Sư đoàn đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật TĐ-KT, các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác TĐ-KT; chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý thức trách nhiệm, động cơ thi đua đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc giáo dục mục đích, ý nghĩa về công tác TĐ-KT luôn được Sư đoàn tiến hành thường xuyên, liên tục và cụ thể hóa trong nghị quyết lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp, gắn với hoạt động CTĐ, CTCT theo chế độ quy định. Kết quả PTTĐ quyết thắng được coi là tiêu chí cơ bản để đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể và cá nhân. Đồng thời, đó cũng là cơ sở quan trọng trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, đề bạt quân hàm, nâng lương đối với cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Công tác tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong PTTĐ quyết thắng được thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, nâng cao ý thức, trách nhiệm và tinh thần tích cực, tự giác của mọi cán bộ, chiến sĩ, kịp thời khắc phục những biểu hiện sai trái, vi phạm trong đơn vị.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện PTTĐ quyết thắng, Sư đoàn luôn chú trọng đến tính thiết thực, hiệu quả; gắn chặt PTTĐ với việc tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”. Kết quả nổi bật là, các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật Nhà nước; nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị. Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, kết hợp chặt chẽ giáo dục chính trị với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật góp phần nâng cao nhận thức, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Kết quả kiểm tra giáo dục chính trị hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 83% khá, giỏi. PTTĐ quyết thắng cũng tập trung vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng TSVM, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh; thể hiện rõ vai trò tiền phong gương mẫu trong công tác, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương. Năm 2021, 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó gần 97% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hơn 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó gần 98% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thi đua thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; công tác bảo vệ an ninh và bảo đảm chế độ chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội được thực hiện chặt chẽ. Luôn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; PTTĐ “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn với Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, tham gia giúp dân xóa đói giảm nghèo, phát triển KT-XH được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đơn vị an toàn tuyệt đối, trong đó 100% đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị, góp phần xây dựng địa bàn ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp với địa phương thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương quân đội, đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; chăm lo tốt đời sống bộ đội, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ; quan tâm thăm hỏi, động viên, giúp đỡ quân nhân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Việc thực hiện PTTĐ quyết thắng đã góp phần xây dựng các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân vững mạnh, hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, hội viên trong thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của đơn vị.

Cùng với xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, thông qua PTTĐ quyết thắng, các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị với công tác quản lý tư tưởng, duy trì nền nếp, chế độ và nêu cao tinh thần tự giác rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành kỷ luật, tạo bước chuyển biến rõ nét về lễ tiết tác phong, xưng hô chào hỏi và chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng lên; nhiều cơ quan, đơn vị đã có những biện pháp hữu hiệu trong xây dựng chính quy, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, giảm thiểu các vụ việc vi phạm kỷ luật; nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội và hệ thống biển bảng chính quy từng bước được đầu tư xây dựng, trang bị đồng bộ. Thường xuyên xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh quy chế lãnh đạo mọi hoạt động của đơn vị, nhất là trong các lĩnh vực trọng yếu. Kịp thời điều chỉnh tổ chức, biên chế lực lượng theo đúng Quyết định của Bộ Tổng Tham mưu. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới, tổ chức phúc tra, thâm nhập quân nhân dự bị, giải quyết xuất ngũ cho HSQ-BS hoàn thành nghĩa vụ quân sự bảo đảm chặt chẽ, đúng luật; thực hiện tốt công tác tuyển chọn nguồn đào tạo cán bộ và nguồn DBĐV cho địa phương. Năm 2021, kết quả huấn luyện các đối tượng, 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó khung A: 82% khá, giỏi; huấn luyện chiến sĩ mới: 81% khá, giỏi; huấn luyện quân nhân dự bị: 76% khá, giỏi.

Thực hiện PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, công tác bảo đảm hậu cần, tài chính luôn tích cực và chủ động, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; trong đó chủ động điều chỉnh, bổ sung kịp thời, đầy đủ lượng vật chất, trang bị hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống; bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ gắn với nâng cao chất lượng công tác phục vụ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, vệ sinh phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm, quân số khỏe bình quân đạt trên 99%. Công tác tăng gia, chăn nuôi được quy hoạch phù hợp theo hướng phát huy tối đa hiệu quả, hạn chế thấp nhất tác động của thiên tai, dịch bệnh, trực tiếp góp phần cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp về công tác kỹ thuật, sẵn sàng bảo đảm đầy đủ VKTB, phương tiện kỹ thuật khi có tình huống tác chiến xảy ra. Duy trì hệ số bảo đảm, hệ số kỹ thuật ngày càng vững chắc, quản lý chặt chẽ VKTB, phương tiện kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, Phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” được triển khai rộng rãi, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.

Có thể khẳng định, việc đẩy mạnh thực hiện PTTĐ quyết thắng trong Sư đoàn thời gian qua chính là động lực quan trọng trực tiếp thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, động viên cán bộ, chiến sĩ không ngừng phát huy trí tuệ, cống hiến tài năng, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thực hiện lời Bác Hồ dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn xác định tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả PTTĐ quyết thắng trong đơn vị, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá NGUYỄN THẾ HẢI, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 355
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *