Thứ năm Ngày 23 Tháng 05 Năm 2019, 06:13:10

Bồi dưỡng toàn diện, điều chỉnh kịp thời, khen phê công tâm

Ngày đăng: 11/03/2019

QK2 – Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo”, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 316 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đã tập trung thực hiện giải pháp: Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Phóng viên (PV) Báo Quân khu đã có cuộc trao đổi với Đại tá Tô Quang Hanh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316 trong buổi đầu ra quân huấn luyện.

Đại tá Tô Quang Hanh khen thưởng các tập thể, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tại Trung đoàn 174. Ảnh: CAO XUÂN

 PV: Thưa đ/c Sư đoàn trưởng, thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã có những chủ trương, giải pháp như thế nào về công tác cán bộ?

Đại tá Tô Quang Hanh: Nhận thức và đánh giá rất cao vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ đơn vị cơ sở. Đây chính là lực lượng trực tiếp trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của Sư đoàn. Hiện nay, Sư đoàn 316 có 100% cán bộ được đào tạo cơ bản qua các học viện, nhà trường trong Quân đội; có trình độ, phẩm chất năng lực, có nhiệt huyết, biết lắng nghe ý kiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cấp trên và tổ chức… Tuy nhiên, do yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển nên đội ngũ này thường xuyên biến động, chất lượng không đồng đều, nhất là đội ngũ cán bộ trung đội, đại đội; kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp, tác phong công tác, tính sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ nói chung và trong huấn luyện, SSCĐ nói riêng còn những hạn chế nhất định.

Trước thực trạng đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ về nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; giáo dục bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm, vai trò nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện có nền nếp, chất lượng, hiệu quả “Tự soi, Tự sửa”; thực hiện “Bồi dưỡng toàn diện, điều chỉnh kịp thời, khen phê công tâm”; xây dựng tinh thần đoàn kết, tính chủ động khắc phục khó khăn, có ý chí quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ; đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các biểu hiện vi phạm kỉ luật, thiếu gương mẫu trong toàn đội ngũ cán bộ.

PV: “Bồi dưỡng toàn diện, điều chỉnh kịp thời, khen phê công tâm” là giải pháp Sư đoàn đang tiến hành đồng bộ. Đề nghị Sư đoàn trưởng nói rõ hơn về giải pháp này?

Đại tá Tô Quang Hanh: Về nội dung bồi dưỡng, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã chỉ đạo bồi dưỡng toàn diện cả quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, pháp luật, kỷ luật, chính trị-xã hội…. Thông qua các hình thức đa dạng phong phú như: chọn nguồn cán bộ và thực hiện đúng, đủ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của Quân khu; thông qua tập huấn cán bộ hằng năm và trước mỗi giai đoạn huấn luyện (chỉ tính năm 2018 và tháng đầu huấn luyện năm 2019, Sư đoàn mở 158 lớp tập huấn các cấp cho 6.616 lượt cán bộ); thông qua bồi dưỡng cán bộ hằng tuần, qua hội thi, hội thao, kiểm tra đánh giá hằng năm, có 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp.

Trên cơ sở kế hoạch và quy hoạch đội ngũ cán bộ, Sư đoàn đã thực hiện tốt việc “điều chỉnh kịp thời” để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, số chất lượng đội ngũ cán bộ của Sư đoàn. Trước hết là điều chỉnh theo nhiệm vụ, Sư đoàn đã tập trung ưu tiên kiện toàn cán bộ cho đơn vị làm nhiệm vụ trực SSCĐ, đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, đơn vị diễn tập, luyện tập… Mặt khác, căn cứ vào tình hình thực tế của đội ngũ cán bộ để điều chỉnh tạo sự đồng đều cả số lượng, chất lượng, cơ cấu, độ tuổi, dân tộc, trình độ, năng lực, kinh nghiệm… để tạo điều kiện cho cán bộ hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ.

Chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương “khen phê công tâm”. Trên cơ sở kết quả nhận xét, đánh giá, các cấp ủy lựa chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực tốt, có thành tích cao trong hội thi, hội thao để xây dựng, bồi dưỡng đưa vào nguồn; đề bạt, bổ nhiệm và khen thưởng đối với đội ngũ cán bộ bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, dân chủ. Đồng thời, kiên quyết điều chỉnh những cán bộ phẩm chất, năng lực không đáp ứng yêu cầu. Cùng với đó, Sư đoàn thường xuyên quan tâm, chăm lo thực hiện tốt chế độ, chính sách hậu phương quân đội.

Từ những việc làm trên Sư đoàn không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Chất lượng huấn luyện và trình độ SSCĐ của đơn vị có chuyển biến rõ rệt. Kết quả kiểm tra huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, có trên 80,5% khá, giỏi; diễn tập các cấp đều đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật; năm 2018, Sư đoàn có 28 đơn vị được công nhận đơn vị huấn luyện giỏi.

PV: Thời gian tới nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của Sư đoàn đòi hỏi cường độ, chỉ tiêu cao hơn… Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn sẽ tập trung thực hiện nội dung trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Đại tá Tô Quang Hanh: Thứ nhất, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chỉ huy các cấp, về vị trí, vai trò tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ đối với nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của Sư đoàn.

Thứ hai, thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực toàn diện, phương pháp tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ ba, phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, nhiệt tình, ý thức tự học, tự rèn luyện, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ.

Thứ tư, tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế công tác cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng vai trò quản lý, điều hành của người đứng đầu cấp ủy; vai trò tham mưu, đề xuất của cơ quan chính trị.

Thứ năm, làm tốt công tác nhận xét, đánh giá chất lượng; tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ và thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

PV: Xin cảm ơn đồng chí Sư đoàn trưởng.

XUÂN PHÚ (thực hiện)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *