Thứ bảy Ngày 26 Tháng 09 Năm 2020, 01:16:03

Yên Bái xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc

Ngày đăng: 08/04/2020

Những năm qua, thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT), cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Yên Bái đã quán triệt, nắm vững quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh (QP-AN), phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần xây dựng KVPT ngày càng vững chắc.

Các chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh biểu diễn võ thuật tại lễ ra quân huấn luyện.

Nhận thức rõ ý nghĩa chiến lược, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng KVPT, cấp ủy, chính quyền các cấp đã thường xuyên quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, thông qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT. 

Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH gắn với củng cố QP – AN; hàng năm đã ra nghị quyết, chỉ thị về công tác quốc phòng, quân sự địa phương và công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp, các ngành trong tỉnh đã chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị – tinh thần, xây dựng thế trận lòng dân, làm cơ sở xây dựng tiềm lực quân sự, tiềm lực KT – XH, kịp thời ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT – XH với củng cố QP – AN, xây dựng KVPT với thế trận an ninh nhân dân ở địa bàn, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT – XH trong quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể và trong từng giai đoạn ở từng cấp, từng ngành, chú trọng công tác quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, các công trình, dự án bảo đảm mục tiêu, yêu cầu gắn phát triển KT – XH với tăng cường củng cố QP – AN trên địa bàn.

Cùng với xây dựng tiềm lực chính trị và tiềm lực KT – XH, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh toàn diện, có trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. 

Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) theo phương châm "vững mạnh, rộng khắp”, vừa tiến hành xây dựng lực lượng DQTV rộng rãi vừa xây dựng lực lượng DQTV nòng cốt ở cơ sở; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền Pháp lệnh Dự bị động viên (DBĐV) cũng như các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương về lực lượng DBĐV, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng DBĐV trong tình hình mới, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp cho LLVT tỉnh. 

Đến nay, toàn tỉnh xây dựng lực lượng DQTV nòng cốt bằng trên 1% dân số; chất lượng lực lượng DBĐV ngày càng được nâng lên, nhất là chất lượng chính trị và chuyên nghiệp quân sự, đảm bảo sẵn sàng huy động theo yêu cầu, nhiệm vụ động viên; phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân được đăng ký, quản lý, sắp xếp vào các đơn vị đạt 100% chỉ tiêu… 

Bên cạnh đó, hàng năm, cơ quan quân sự các cấp đã tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng theo đúng chỉ lệnh, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, bám sát phương châm huấn luyện "Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy, góp phần nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cũng như khả năng cơ động tác chiến của các lực lượng. 

Nhiều năm qua, LLVT tỉnh đã luôn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tổ chức tốt các cuộc diễn tập KVPT các cấp, diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giải tán gây rối, bạo loạn chính trị, đánh chiếm mục tiêu, giải cứu con tin, rà phá bom mìn, cứu hộ, cứu nạn… Các cuộc diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng xử lý các tình huống trong tác chiến phòng thủ cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khi có yêu cầu.

Sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, cùng với những kế hoạch và chương trình hành động cụ thể của các ngành, các lực lượng trong nhiệm vụ xây dựng KVPT tỉnh đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

(Theo Báo Yên Bái)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *