Chủ nhật Ngày 19 Tháng 05 Năm 2024, 01:42:12

Tự hào với Đảng quang vinh

Ngày đăng: 04/02/2023

QK2 – Khi những nụ hoa đào, hoa mai bắt đầu khoe sắc chào đón năm mới, lòng chúng ta lại rạo rực “Mừng Xuân – Mừng Đảng”. Đảng sinh ra vào mùa Xuân và mang đến cho đất nước, dân tộc Việt Nam những mùa Xuân bất tận. Đảng là biểu tượng của mùa Xuân, là người chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Vững bước dưới cờ Đảng.

Cách đây 93 năm, khi đất nước đang trong đêm trường nô lệ, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như mặt trời Đông ló rạng, khắc ghi một dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đây là sự phát triển tất yếu của lịch sử, sự kết hợp, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trở thành ngọn cờ tập hợp trí tuệ và sức mạnh đoàn kết dân tộc, đưa đất nước Việt Nam đi theo con đường XHCN, vì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH.

93 mùa Xuân đã đi qua, trong muôn vàn khó khăn, thử thách bởi chiến tranh, bao vây cấm vận và sự cạnh tranh ảnh hưởng của các nước trên thế giới… vô cùng phức tạp, nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng ta cũng luôn thể hiện ý chí, bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị để phát triển. Một trong những nhân tố quyết định tới sự phát triển, vững mạnh của Đảng ta đó là, Đảng luôn nghiêm túc tự phê bình và phê bình để sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ. Đây chính là tiền đề, động lực để Đảng ta lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên CNXH. Và mới đây, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân đoàn kết đồng lòng, thực hiện đồng bộ các giải pháp để chiến thắng trước đại dịch Covid-19, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Hình ảnh về một Việt Nam đổi mới, sáng tạo, năng động, tự tin trong hội nhập; một Việt Nam với những đô thị, phố phường hiện đại; những bản làng miền quê nông thôn rộn ràng đổi mới; những khu công nghiệp, bến cảng hoạt động tấp nập suốt ngày đêm… đang trở thành điểm sáng cho sự giao lưu, giao thương với các nước trong khu vực và bạn bè quốc tế.

Trong tình hình hiện nay, công cuộc xây dựng, phát triển đất nước đang đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề. Để đảm đương được vai trò lãnh đạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi Đảng ta phải luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên tự chỉnh đốn, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nghị quyết Đại hội XII và XIII của Đảng không ngừng khẳng định, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ là vấn đề cơ bản. Có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ CB, ĐV trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ…, sẽ là tiền đề, sức mạnh để Đảng ta lãnh đạo, dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi tới bến bờ vinh quang.

Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, nhất là đội ngũ CB, ĐV càng phải thấm nhuần sâu sắc, thực hiện tốt những di huấn của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, để “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, “xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”.

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, chiến đấu hy sinh quên mình vì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nguyên tắc bất di bất dịch, là nhân tố quyết định quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta. Trong thời kỳ mới, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển mới, đặt ra yêu cầu mới ngày càng cao, đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội; đặc biệt là nâng cao chất lượng xây dựng quân đội về chính trị, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; bảo đảm cho quân đội luôn vững vàng lập trường giai cấp công nhân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Một mùa Xuân mới lại về, chúng ta càng thêm tự hào về “những trang sử vàng” của Đảng. Xuân mới đang mở ra động lực mới, khí thế, thời cơ và niềm tin mới, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng; kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH để vững bước tiến lên; góp phần xây dựng một nước Việt Nam hùng cương và phát triển; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Bài, ảnh: VŨ HẢI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.