Thứ ba,19/06/2018 | 02:53:11 GMT+7

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày đăng: 26/05/2017

QK2 – Sáng 26-5, Đảng ủy Quân khu tổ chức hội nghị (trực tuyến) thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quân khu.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quân khu.

Hội nghị Trung ương 5 đã thảo luận, cho ý kiến các nội dung: Đề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Đề án “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp Nhà nước”; Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 4 đến Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2016 và xem xét thi hành kỷ luật cán bộ .

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu nhấn mạnh: Đây là những nội dung rất quan trọng trong Chương trình làm việc toàn khóa; yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu, rộng trong toàn cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: TRỊNH BÌNH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *