Thứ năm,24/05/2018 | 15:41:11 GMT+7
Hoàn tất
Đóng

Thời sự

Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

24/05/2018

Báo Quân khu điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lời kêu gọi thi đua ái quốc Mục đích thi đua ái quốc là: Diệt giặc đói, Diệt giặc dốt, Diệt giặc ngoại xâm. Cách làm là: dựa vào: Lực lượng […]

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương

Ngày 21-5-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (Nghị quyết số […]

“Đồng bào, cán bộ và quân đội ta quyết không được vì thắng lợi mà chủ quan khinh địch. Cần phải luôn nâng cao tinh thần cảnh giác và chí khí chiến đấu”

Là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư khen quân và dân miền bắc bắn rơi 1.000 máy bay Mỹ được Bác viết ngày 30 tháng 4 năm 1966 và đăng trên Báo Nhân dân số 4408, ngày 1 tháng 5 năm 1966. Đầu năm 1965, chiến lược “Chiến tranh đặc […]

Hội nghị Trung ương 7 thành công tốt đẹp

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7/5 đến ngày 12/5/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 7 khóa XII và đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế […]

“Nội bộ phải đoàn kết chặt chẽ. Làm mọi việc phải đi sâu, đi sát, phải tránh chủ quan, phải có kế hoạch chu đáo, phải có quyết tâm bền bỉ”

Trích trong bài nói chuyện của Bác tại Hội nghị cán bộ ngành Công an năm 1963. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề giáo dục, rèn luyện Công an nhân dân thành một lực lượng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Người luôn nhắc nhở rằng, người […]

Củng cố niềm tin vào Hội nghị Trung ương 7

Đúng vào dịp kỷ niệm 64 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tổ chức Hội nghị Trung ương 7. Ba nội dung lớn được thảo luận và ra Nghị quyết tại kỳ họp này là […]

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Sáng 7-5, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu: “Thưa các đồng chí […]

Hai mươi năm thực hiện chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta

Cách đây hơn 20 năm, Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” được ban hành. Đây là sự thể chế hóa đường lối cán bộ của Đảng nhằm tạo ra bước chuyển biến căn bản và toàn diện […]

Sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Đảng ta

Dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác-Lênin, cách mạng Tháng Mười Nga thành công và sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới là những thành quả rực rỡ của chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ nghĩa Mác-Lênin sẽ mãi là mặt trời chói lọi, soi sáng con đường đấu tranh của giai cấp […]

Mác đã phát hiện ra vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Ph. Ăngghen đã nói: “Ông (Mác) là người đầu tiên đã đem lại cho giai cấp đó một ý thức về địa vị của bản thân mình và yêu cầu của mình, ý thức về điều kiện giải phóng minh”. Lênin đánh giá: Đây cũng là phát kiến vĩ đại có ý nghĩa lịch sử […]