Chủ nhật Ngày 27 Tháng 09 Năm 2020, 01:31:55

Sư đoàn 316 chú trọng công tác giáo dục chính trị sát thực tế, hiệu quả

Ngày đăng: 04/08/2020

QK2- Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị Sư đoàn 316 luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 124 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị trong giai đoạn mới”; Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 316 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giảng dạy chính trị một cách toàn diện, đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu tham quan sáng kiến giảng dạy chính trị của Sư đoàn 316 tại hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Ngọc Ngân, Chính ủy Sư đoàn 316 cho biết: “Để nâng cao chất lượng công tác giảng dạy chính trị, Sư đoàn đã xây dựng kế hoạch GDCT cho các đối tượng chặt chẽ, khoa học, xác định rõ nội dung, thời gian, bảo đảm đồng bộ, thống nhất có tính khả thi cao; trong đó, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng biên soạn tài liệu, thành lập các câu lạc bộ huấn luyện giỏi, đổi mới đa dạng hóa các hình thức, phương pháp giảng dạy chính trị gắn với chỉ đạo xây dựng đơn vị điểm. Vì vậy, thời gian qua, công tác giảng dạy chính trị của Sư đoàn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên), sự đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ, chiến sĩ và đạt được nhiều kết quả thiết thực”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, nhận thức đúng đắn và khẳng định chất lượng đội ngũ cán bộ có ý nghĩa quyết định đến nhiệm vụ huấn luyện và giảng dạy chính trị, với phương châm “Bồi dưỡng toàn diện, điều chỉnh kịp thời, khen phê công tâm”, Sư đoàn đã chỉ đạo duy trì nghiêm nền nếp, chế độ tập huấn cán bộ ở các cấp, sắp xếp kiện toàn, bồi dưỡng toàn diện về trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị. Thực hiện đúng chủ trương, cơ quan bồi dưỡng cho đơn vị, cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới; cùng với việc duy trì nghiêm chế độ tập huấn cán bộ hằng năm và trong từng giai đoạn huấn luyện, Sư đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện nghiêm nền nếp bồi dưỡng cán bộ hằng tuần, thông qua hội giảng, bình giảng, giảng thử, giảng mẫu, dự giờ để đánh giá, nâng cao trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, trong đó, tập trung vào cán bộ trẻ mới ra trường, với quan điểm giỏi cấp mình, biết cấp trên, thành thạo cấp dưới, từ đó rút kinh nghiệm chặt chẽ trong tổ chức giảng dạy chính trị tại đơn vị; đồng thời lựa chọn những nội dung còn yếu để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng như: Bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng sử dụng các trang thiết bị, phương tiện trình chiếu và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy chính trị (đây là nội dung rất quan trọng, được Đảng ủy Sư đoàn xác định trong nghị quyết Đại hội Đại biểu đảng bộ Sư đoàn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 với chỉ tiêu 100% SQ, QNCN sử dụng thành thạo máy tính để thực hiện nhiệm vụ); bồi dưỡng về “Phương pháp chuẩn bị và tổ chức duy trì thảo luận chính trị ở tổ” cho cán bộ trung đội trưởng; kỹ năng biên tập và thu phát tin truyền thanh nội bộ…

Ngoài ra, trên cơ sở các nội dung học tập chính trị theo chương trình cơ bản, Sư đoàn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo như chỉ đạo Phòng Chính trị nghiên cứu, biên soạn tài liệu học tập chính trị, đề cương bài giảng chính trị rút gọn, bộ bài giảng điện tử mẫu, thống nhất đề cương thảo luận chính trị ở tổ cho hạ sĩ quan, binh sĩ và chiến sĩ mới. Đặc biệt, đối với nội dung giáo dục truyền thống, giáo dục nhiệm vụ, Sư đoàn đã chỉ đạo biên soạn tài liệu về truyền thống của Quân khu, Sư đoàn và các đơn vị; chỉ đạo biên soạn và phát hành nhiều tài liệu phục vụ công tác giảng dạy chính trị như: “Một số kinh nghiệm quản lý và xử lý vi phạm kỷ luật thường gặp ở cấp phân đội”; “Những tình huống tư tưởng thường gặp ở Sư đoàn và gợi ý các biện pháp xử lý”; xây dựng ban hành đĩa phim “Lịch sử truyền thống Sư đoàn 316”; “Sáng mãi những tấm gương tuổi trẻ Sư đoàn 316 Anh hùng”…; tổ chức hội thảo khoa học nghiệm thu, đánh giá công trình nghiên cứu “Một số biện pháp nâng cao chất lượng quản lý tư tưởng bộ đội và quán triệt văn bản ở đơn vị cơ sở”. Đồng thời, Sư đoàn còn kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục cơ bản thông qua hình thức giáo dục trực quan, như: Diễn đàn, tọa đàm, thăm quan nhà truyền thống, đồi cây tri ân, tham quan Bảo tàng Quân khu, thăm nơi thành lập Sư đoàn và các trung đoàn…, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy chính trị, xây dựng nhân cách, bản lĩnh chính trị, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho cán bộ, chiến sĩ.

Với cách thức tiến hành đa dạng, phong phú kết hợp cùng những giải pháp quyết liệt, hiệu quả, chất lượng giáo dục chính trị của Sư đoàn 316 những năm qua không ngừng được nâng lên (kết quả kiểm tra giáo dục chính trị năm 2018 có 100% đạt yêu cầu; trong đó 82,61% khá, giỏi; năm 2019 có 100% đạt yêu cầu; trong đó 84,81% khá, giỏi). Đây là cơ sở quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, góp phần để Sư đoàn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: TRẦN HÀO

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *