Thứ bảy Ngày 09 Tháng 12 Năm 2023, 07:52:29

Triển khai nhiều giải pháp nâng chất lượng công tác xây dựng, quản lý doanh trại

Ngày đăng: 08/08/2022

QK2 – Địa bàn Quân khu chủ yếu là miền núi, giao thông đi lại khó khăn, kinh tế một số địa phương chậm phát triển, thời tiết khắc nghiệt…

Từ năm 2017 đến nay, Quân khu  tiếp tục điều chỉnh quy hoạch, thế tác chiến phòng thủ và sắp xếp lại lực lượng nên nhu cầu xây dựng doanh trại, mua sắm doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt cho bộ đội rất lớn, trong khi nguồn kinh phí trên bảo đảm hằng năm có hạn, nguồn ngân sách hỗ trợ của địa phương còn hạn chế. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác doanh trại, Đảng ủy, Bộ tư lệnh (BTL) quân khu xác định cần triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh Phong trào thi đua "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp" (sau đây gọi là PTTĐ). 5 năm qua, PTTĐ đã phát triển toàn diện cả bề rộng và chiều sâu, góp phần xây dựng môi trường, cảnh quan doanh trại toàn quân khu ngày càng chính quy, khang trang, sạch đẹp, trực tiếp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Có được kết quả đó, trước hết, Đảng ủy, BTL quân khu đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05/CT-BQP ngày 6-3-2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tiếp tục đẩy mạnh PTTĐ "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp"; toàn quân khu triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Tư lệnh quân khu về việc tiếp tục đẩy mạnh PTTĐ. Đảng ủy, BTL quân khu giao Cục Hậu cần là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo (BCĐ) PTTĐ, tham mưu, giúp BTL chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình tiêu biểu, phổ biến cách làm mới để các đơn vị tham quan, học tập.

Quân khu luôn gắn kết chặt chẽ PTTĐ của ngành doanh trại với các PTTĐ và cuộc vận động khác. Việc thực hiện PTTĐ luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; được sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp; sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương. Đảng ủy, BTL quân khu chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đưa nội dung của PTTĐ vào nghị quyết lãnh đạo; kịp thời kiện toàn BCĐ và giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Một góc doanh trại Trung đoàn 148, Sư đoàn 316. Ảnh: MINH TIẾN

 

Xác định công tác quy hoạch doanh trại phải đi trước một bước, quân khu đã chỉ đạo các đơn vị lập, rà soát quy hoạch; đảng ủy, chỉ huy các cấp tập trung trí tuệ bàn bạc, thống nhất chọn phương án tối ưu, trình phê duyệt theo phân cấp. Hiện nay, tất cả cơ sở doanh trại của quân khu đã được phê duyệt quy hoạch; nhiều cơ sở doanh trại được quy hoạch tổng thể hợp lý, có phân khu chức năng rõ ràng, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và địa hình đóng quân của từng loại hình đơn vị. Các đơn vị đã đề ra nhiều biện pháp để quản lý chặt chẽ ranh giới, diện tích đất; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các tranh chấp đất do lịch sử để lại, không để phát sinh các điểm lấn chiếm và tranh chấp mới.

 

Đảng ủy, BTL quân khu đã chọn các khâu đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, trong đó, nổi bật là chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nội lực của đơn vị để xây dựng, cải tạo, chỉnh trang doanh trại; chủ động tuyên truyền, giáo dục, động viên bộ đội tích cực hưởng ứng, tận dụng được nhiều nguồn lực, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện PTTĐ. Với cách làm trên, từ năm 2017 đến nay, toàn quân khu được các địa phương hỗ trợ gần 112,8 tỷ đồng và hàng triệu ngày công lao động, cùng nguồn hỗ trợ của cấp trên 101,8 tỷ đồng để thực hiện các nội dung của PTTĐ…

Từ thực tiễn chỉ đạo PTTĐ giai đoạn 2017-2022, Đảng ủy, BTL Quân khu 2 rút ra nhiều kinh nghiệm quý. Trước hết, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị phải quán triệt sâu sắc các chỉ thị, văn bản hướng dẫn của cấp trên và BCĐ PTTĐ các cấp; thường xuyên đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Cơ quan thường trực PTTĐ phải làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp; gắn trách nhiệm người đứng đầu đơn vị với kết quả thực hiện PTTĐ, coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá đơn vị vững mạnh toàn diện. Cùng với đó, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị; phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi cấp, mọi ngành, mọi nguồn lực, nhất là nguồn hỗ trợ của các địa phương. Cần xây dựng được mô hình điểm và tổ chức rút kinh nghiệm để nhân rộng điển hình; sơ kết, tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, liên tục và rộng khắp…

Giai đoạn 2022-2027, Đảng ủy, BTL Quân khu xác định mục tiêu: Hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quốc phòng cho 100% cơ sở doanh trại; giải quyết dứt điểm ranh giới đất quốc phòng của các cơ sở doanh trại có tranh chấp, lấn chiếm. Duy tu, sửa chữa, bảo trì 100% diện tích nhà hiện có, bảo đảm an toàn trong khai thác sử dụng; bảo đảm đủ 100% giường phản nằm, trang bị đồng bộ doanh cụ làm việc cho cán bộ cấp phân đội với chất lượng tốt; duy trì và phát huy tốt hệ thống tắm nước nóng cho bộ đội; bảo đảm đủ tiêu chuẩn điện, nước và khai thác, sử dụng hệ thống điện, nước an toàn, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao…

 Để đạt được mục tiêu trên, Đảng ủy, BTL Quân khu 2 tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao năng lực, trách nhiệm của người chỉ huy; kiện toàn BCĐ PTTĐ để tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp thực hiện. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, giữa cơ quan và đơn vị, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, đoàn thể để thu hút nguồn lực. Quân khu rà soát lại toàn bộ diện tích đất quốc phòng đang quản lý, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các cơ sở doanh trại; tổ chức cắm mốc giới, giải quyết dứt điểm tranh chấp, quản lý và sử dụng đất đúng mục đích.

Trên cơ sở quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục sử dụng có hiệu quả diện tích nhà hiện có, lập phương án sửa chữa, bảo trì các công trình phù hợp theo khả năng; duy trì và đẩy mạnh hơn nữa phong trào tự quản, tự cải tạo, nâng cấp các công trình hạ tầng kết hợp với cải tạo cảnh quan, môi trường trong đơn vị. Tiếp tục cân đối, điều chuyển sử dụng hợp lý, sửa chữa kịp thời các loại doanh cụ hư hỏng, huy động mọi nguồn vốn và phát huy tự lực, tự cường để mua sắm, đóng mới doanh cụ sinh hoạt cho bộ đội. Cùng với đó, triệt để thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện, nước; định kỳ tổ chức giao ban, sơ kết, kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế và nhân rộng điển hình, cách làm hay, đưa PTTĐ ngày càng phát triển sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực. 

Thiếu tướng PHẠM HỒNG CHƯƠNG, Tư lệnh Quân khu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.