Thứ tư Ngày 06 Tháng 12 Năm 2023, 04:21:10

Mức lương cơ sở trong các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

Ngày đăng: 22/07/2018

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 88/2018/TT-BQP (TT88/2018) ngày 28/6/2018 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở (MLCS) đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Ảnh minh họa.

Theo TT88/2018, mức lương, phụ cấp quân hàm, hệ số chênh lệch bảo lưu và phụ cấp, trợ cấp hằng tháng thực hiện từ ngày 01/7/2018 được tính trên cở sở MLCS (1.390.000 đồng/tháng), cụ thể: Mức lương bằng MLCS nhân với hệ số lương hiện hưởng. Mức phụ cấp quân hàm HSQ,BS và học viên cơ yếu bằng MLCS nhân với hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng. Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu bằng MLCS nhân với hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng. Mức phụ cấp tính theo mức lương cơ sở đối với người hưởng lương bằng MLCS nhân với hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định. Mức phụ cấp tính theo mức lương cơ sở đối với SQ,BS và HVCY bằng mức phụ cấp quân hàm binh nhì (tính theo MLCS) nhân hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định. Mức phụ cấp tính theo tỷ lệ % đối với người hưởng lương bằng tổng của mức lương, mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo và mức phụ cấp thâm niên vượt khung nhân với tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định. Mức phụ cấp tính theo tỷ lệ % đối với HSQ,BS và HVCY bằng tổng của mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) tính theo MLCS nhân với tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

Các mức trợ cấp khác tính theo MLCS bằng MLCS nhân với số tháng được hưởng trợ cấp theo quy định.

Đối với viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP được áp dụng cách tính mức lương, phụ cấp, trợ cấp như quy định trên hoặc thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thực hiện MLCS. Các khoản phụ cấp, trợ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể, giữ nguyên theo quy định hiện hành.

TT88/2018 cũng nêu rõ: Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận dụng thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương do Nhà nước quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP được áp dụng MLCS quy định tại Điều 3 Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05//2018 của Chính phủ quy định MLCS đối với cán bộ, công chức, viên chức và LLVT để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương và mức phụ cấp lương làm căn cứ tính đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT và các chế độ khác theo quy định của pháp luật về lao động cho các đối tượng được hưởng. Nguồn kinh phí thực hiện do doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bảo đảm.

NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.