Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 03:59:35

Lai Châu đa dạng hóa các hình thức giáo dục quốc phòng-an ninh

Ngày đăng: 09/12/2015

Lai Châu là tỉnh miền núi có đường biên giới quốc gia dài hơn 260 km, có hơn 70% số xã thuộc diện đặc biệt khó khăn và gần 60% số xã trọng điểm về QP-AN, có 20 dân tộc cùng sinh sống, tỷ lệ hộ đói nghèo còn hơn 23,7%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trên cơ sở quán triệt và thực hiện các luật, văn bản, chỉ thị, nghị quyết, thông tư, hướng dẫn của các cấp, các ngành về công tác GDQP-AN, Hội đồng GDQP-AN các cấp trong tỉnh đã được kiện toàn đủ số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp; xây dựng quy chế hoạt động, thực hiện tốt chức năng là cơ quan tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp triển khai nghiêm túc, có hiệu quả công tác GDQP và AN với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với đặc điểm từng đối tượng cũng như thực tiễn địa phương, chú trọng hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và khu vực biên giới.

Đội công tác liên ngành thuộc tỉnh Lai Châu thăm, hỏi gia đình ông Phàn Phủ Mùn và bà Ly Thị Mẩy, thôn Sòn Thầu 2, xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ.

Đội công tác liên ngành thuộc tỉnh Lai Châu thăm, hỏi gia đình ông Phàn Phủ Mùn và bà Ly Thị Mẩy, thôn Sòn Thầu 2, xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND tỉnh, Hội đồng GDQP-AN tỉnh đã chỉ đạo và chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh nắm chắc các đối tượng để xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục QP-AN cho các đối tượng, trong đó, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Công an, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đảm bảo nội dung giảng dạy về tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới quốc gia; ngành tài chính đảm bảo kinh phí cho các hoạt động; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan báo chí trong tỉnh truyên truyền cho toàn dân cũng như tuyên truyền về hoạt động bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng…Hội đồng GDQP-AN tỉnh tổ chức nghiêm túc các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3 tại tỉnh. Công an tỉnh tổ chức bồi dưỡng cho các cán bộ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, cán bộ trưởng, phó công an cấp xã, công an viên xã và bảo vệ dân phố, cán bộ ngoài ngành được tuyển chọn vào công tác trong lực lượng. Cấp huyện tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Tổng số 2 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức được 125 lớp bồi dưỡng cho gần 7.100 lượt cán bộ thuộc các đối tượng.
Xác định đối tượng công tác trong ngành giáo dục, các thầy cô giáo có vai trò rất quan trọng trong tuyên truyền, phổ biến kiến thức về QP-AN, nhất là vùng sâu, vùng xa, được trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, bám sát và nắm chắc địa bàn, có uy tín và ảnh hưởng sâu, rộng tại các địa bàn, cơ quan thường trực Hội đồng GDQP-AN tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy có biện pháp phát huy vai trò của đội ngũ này. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ CHQS tỉnh tổ chức bồi dưỡng chính trị, kiến thức QP-AN cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên vào các dịp hè; kết hợp giữa bồi dưỡng trực tiếp để nâng cao nhận thức, thống nhất về phương pháp quản lý, giảng dạy môn học và phát huy trách nhiệm, đồng thời cung cấp tài liệu để các thầy cô giáo, nhà quản lý giáo dục tuyên truyền, phổ biến cho các đối tượng.
Đối với đối tượng là học sinh, sinh viên, tỉnh Lai Châu hiện có 24 trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và cao đẳng. Các cơ quan chức năng đã tổ chức nghiêm túc môn học GDQP-AN cho học sinh, sinh viên theo nội dung, chương trình quy định. Cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã chủ động chỉ đạo các nhà trường kiện toàn, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên môn học GDQP-AN. Năm học 2014-2015, có 62,5% số học sinh, sinh viên đạt khá, giỏi; hai năm qua đã tổ chức được 224 lớp cho hơn 13 nghìn học viên là cán bộ chủ chốt ở các địa phương, cơ sở.
Công tác phổ biến kiến thức QP-AN cho nhân dân cũng được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, coi trọng phát huy hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt hệ thống đài truyền thanh ở cơ sở, dịch tài liệu để tuyên truyền phổ biến các nội dung về QP-AN bằng tiếng của các dân tộc thiểu số. Hội đồng GDQP-AN cấp huyện, xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp phối hợp các cơ quan liên quan dành thời lượng, thời điểm thích hợp để tuyên truyền công tác QP-AN ở cấp mình trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương; lồng ghép phổ biến kiến thức QP-AN trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, lễ hội truyền thống, đợt giao nhận quân, ngày đại đoàn kết dân tộc…
Từ những hình thức, biện pháp đa dạng, công tác giáo dục, phổ biến kiến thức QP-AN trên địa bàn tỉnh Lai Châu đạt được hiệu quả thiết thực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chính sách QP-AN của Đảng, nhà nước được nâng lên. Nhân dân yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, động viên con em hăng hái lên đường thực hiện NVQS và tham gia xây dựng lực lượng DQTV dự bị động viên. Địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân được củng cố vững chắc. Đó là kết quả, là tiền đề để Lai Châu từng bước vượt qua khó khăn thách thức, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới, góp phần xây dựng tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển.

Đại tá NGUYỄN NGỌC LƯƠNG
Phó CHT, TMT Bộ CHQS tỉnh Lai Châu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.