Thứ bảy Ngày 22 Tháng 06 Năm 2024, 04:00:41

Quân khu kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại tỉnh Yên Bái

Ngày đăng: 13/10/2021

QK2 – Trong hai ngày 12-13/10, Đoàn công tác Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) Quân khu do Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác GDQP&AN tỉnh Yên Bái. Tham gia đoàn công tác có thủ trưởng các cơ quan và phòng chức năng Quân khu.

Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện công tác GDQP&AN; hiệu quả hoạt động của các hội đồng và thành viên của hội đồng; công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng và kết quả tuyên truyền, GDQP&AN cho toàn dân của Hội đồng GDQP&AN các cấp của tỉnh Yên Bái trong năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu kết luận các nội dung kiểm tra.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá: Hội đồng giáo dục QPAN các cấp của tỉnh Yên Bái đã thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng; chấp hành nghiêm các văn bản, hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương và Hội đồng GDQP&AN cấp trên; triển khai thực hiện nhiều phương pháp, cách làm hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng và tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân. Thông qua GDQP&AN đã làm chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH của tỉnh.

Kiểm tra công tác huấn luyện DQTV Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái.

Phát biểu kết luận các nội dung kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu đề nghị Hội đồng GDQP&AN các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo về thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương, coi trọng công tác GDQP&AN. Thường xuyên kiện toàn Hội đồng GDQP&AN các cấp đủ về số lượng, chất lượng; phát huy trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng và vai trò tham mưu của cơ quan thường trực trong xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng. Các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP-AN trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, nghĩa vụ, trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho mọi tầng lớp nhân dân.

Tin, ảnh: TRẦN HÀO

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.