Thứ ba Ngày 28 Tháng 11 Năm 2023, 11:32:25

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Ngày đăng: 14/04/2022

QK2 – Sáng 14 – 4, Trường Quân sự Quân khu tổ chức khai giảng Lớp 3 – khoá 63 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 2 năm 2022. Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu dự, nói chuyện chuyên đề tại lễ khai giảng.

Tư lệnh Quân khu phát biểu tại lễ khai giảng

Các cán bộ thuộc đối tượng 2 lần này được nghiên cứu 20 chuyên đề, gồm những vấn đề như: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về quốc phòng và an ninh; thực hành một số nội dung diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, bắn súng K54 bài 1. Đây là những nội dung cơ bản, là cơ sở để cán bộ thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- quân sự địa phương, xây dựng nền quốc toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các học viên dự khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, Tư lệnh Quân khu khẳng định, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược quan trọng của cách mạng nước ta. Điều này đã được chỉ rõ trong Nghị quyết 28 (Khoá XI) của Đảng. Muốn làm tốt cần phải tổ chức tốt công tác giáo dục để nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Thiếu tướng Phạm Hồng Chương cho biết, Hội đồng quốc phòng và an ninh Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền các địa phương trên địa bàn lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đạt kết quả tốt, được Thủ trưởng các cấp biểu dương, ghi nhận. Tư lệnh yêu cầu, cán bộ, giáo viên Trường Quân sự Quân khu tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng truyền đạt, hướng dẫn cán bộ thảo luận và tổ chức tham quan thực tế cho từng chuyên đề theo kế hoạch đã xác định. Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo các đơn vị bảo đảm tốt cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ học tập, nghiên cứu. Tư lệnh Quân khu mong muốn cán bộ về học tập, trên cương vị công tác của mình, cần nắm chắc nội dung, vận dụng vào thực tiễn của từng địa phương để tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương vừa phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng- an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Tại lễ khai giảng, Tư lệnh Quân khu đã trao đổi một số thông tin mang tính thời sự trên thế giới, trong khu vực và tình hình trong nước và một số kết quả nổi bật về quốc phòng – an ninh. Đây là những nội dung rất hữu ích cho các học viên trong quá trình nghiên cứu học tập tại trường và hoạt động thực tiễn trên cương vị công tác sau này.

Tin, ảnh: TRƯỜNG DŨNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.