Thứ năm Ngày 16 Tháng 07 Năm 2020, 10:41:41

Chủ động đổi mới, tham mưu đúng – trúng, chỉ đạo kịp thời

Ngày đăng: 26/05/2020

QK2 – Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị Quân khu đã có nhiều đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động CTĐ, CTCT, góp phần cùng các đơn vị thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 316.

Quán triệt, thực hiện phương châm: “Nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, hướng dẫn sâu, kiểm tra sát” tạo sự thống nhất cao trong LLVT Quân khu, các phòng, ban, cơ quan chức năng của Cục luôn chủ động nghiên cứu, quán triệt, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất các nội dung, nhiệm vụ, phương thức tổ chức thực hiện các mặt hoạt động CTĐ, CTCT sát với từng thời điểm, sự kiện, đối tượng ở từng loại hình cơ quan, đơn vị, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ. Đây chính là một trong những nhân tố quan trọng, quyết định tới kết quả lãnh đạo, triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của LLVT Quân khu nói chung và của Cục Chính trị nói riêng.

Một trong những hoạt động nổi bật nhất, thể hiện rõ dấu ấn, vai trò đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động CTĐ, CTCT của Cục Chính trị đối với LLVT Quân khu, trước hết phải kể đến việc đổi mới công tác kiểm tra, đi cơ sở. Theo đó, định kỳ hằng tháng, quý và sáu tháng, một năm, các phòng, ban cơ quan Cục Chính trị đã chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, hình thức, thời gian, thành phần đi cơ sở, tiến hành kiểm tra nắm bắt tình hình hoạt động CTĐ, CTCT của các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu. Quá trình kiểm tra luôn thể hiện tính cụ thể, nhìn tận nơi, sờ tận việc, chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp trong từng nội dung, từng nhiệm vụ và phần việc rõ ràng; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới sáng tạo và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để các đơn vị chủ động khắc phục. Trong kiểm tra, từng ngành, từng lĩnh vực thuộc trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo của các phòng, ban đều tiến hành nhận xét, đánh giá, so sánh giữa số liệu báo cáo với kết quả kiểm tra thực tế và yêu cầu đơn vị giải trình, làm rõ để kết luận, chỉ đạo, hướng dẫn giúp cơ quan, đơn vị có biện pháp khắc phục kịp thời. Sau kiểm tra đều tổng hợp nhận xét, đánh giá bằng văn bản, thông báo cho cơ quan, đơn vị kịp thời rút kinh nghiệm và tổ chức khắc phục những nội dung, nhiệm vụ cụ thể. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, chỉ huy Cục đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung đổi mới công tác đánh giá, sơ tổng kết các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ, các cuộc vận động của các cấp, các ngành phát động, trên tinh thần khách quan, công tâm, đánh giá đúng mức kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ rõ những ưu, khuyết điểm; tìm rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu tổ chức thực hiện, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Thông qua kiểm tra, đánh giá đã kịp thời “khen đúng người, chê đúng việc” trên tinh thần quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; pháp luật Nhà nước; quy định, kỷ luật của Quân đội…, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất hành động, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong LLVT Quân khu, những năm qua Cục Chính trị Quân khu cũng đã chú trọng đổi mới về xây dựng những mô hình đơn vị điểm, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và những cuộc vận động của các cấp, các ngành phát động. Thông qua chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị để đánh giá trách nhiệm của cơ quan chính trị và trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ chính trị, của cấp ủy, người chủ trì trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động CTĐ, CTCT ở cơ quan, đơn vị. Đây cũng là một trong những căn cứ quan trọng để Cục Chính trị giúp Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ ở các cấp bảo đảm chặt chẽ, khách quan, đúng quy định.

Bên cạnh đó, công tác đổi mới giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; công tác thi đua, khen thưởng và PTTĐ yêu nước, các Cuộc vận động, hội thi, hội diễn… ở các cấp cũng được triển khai, thực hiện đồng bộ, sâu rộng, tạo sự phong phú, mới lạ, hấp dẫn. Công tác thông tin tuyên truyền, văn hóa – văn nghệ, báo chí luôn được bảo đảm kịp thời, đúng định hướng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp ủy, người chủ trì ở các cấp được tăng cường. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã đi vào chiều sâu, với nhiều nội dung, cách làm mới, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, xây dựng các tổ chức vững mạnh xuất sắc, tạo sự “miễn dịch” trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Sự trao đổi, phối hợp hoạt động công tác của các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn luôn được giữ vững và tăng cường, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, thông qua các phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” đã đem lại hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Công tác “Đền ơn, đáp nghĩa” đối với người có công và gia đình chính sách được quan tâm, chú trọng; tích cực giúp đỡ nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh; đặc biệt là đại dịch Covid-19 hiện nay.

Việc chủ động đổi mới nội dung, phương pháp tham mưu, chỉ đạo CTĐ, CTCT của Cục Chính trị những năm qua đã góp phần xây dựng Đảng bộ và LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng cơ quan Cục Chính trị trở thành đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Quân khu và Bộ Quốc phòng.

 Phấn khởi, tự hào với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, sẽ là tiền đề, động lực để Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Chính trị Quân khu lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định phương hướng, nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động CTĐ, CTCT đối với LLVT Quân khu trong nhiệm kỳ tới.

Thiếu tướng NGUYỄN THẮNG XUÂN, Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *