Thứ sáu Ngày 24 Tháng 05 Năm 2024, 09:14:50
Hoàn tất
Đóng

Chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế đối với các đối tượng làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

29/12/2015

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 124/2015/TT-BQP ngày 09/11/2015 (Thông tư 124/2015) hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế đối với các đối tượng làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN). Đây là bước cụ thể […]

Chính sách đối với người hiếm muộn, vô sinh đang công tác trong Quân đội

Tổng cục Chính trị vừa ban hành Hướng dẫn số 2318/HD-CT ngày 29 tháng 10 năm 2015 (Hướng dẫn 2318) triển khai thực hiện Quyết định số 3941/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Quyết định 3941) về việc hỗ trợ người hiếm muộn, vô sinh (HM,VS) đang công tác trong Quân đội. Theo đó, […]

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, Công nhân và Viên chức quốc phòng

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng…

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có hiệu lực từ ngày 1-7-2016

Sáng 18-12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật, Bộ luật và Nghị quyết của Quốc hội vừa được kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIII thông qua. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, […]

Quy định mới về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp QP, AN

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh (Nghị định 93/2015). Nghị định 93/2015 gồm 4 chương với 14 điều quy định cụ thể doanh nghiệp quốc phòng- an ninh (QP, AN) là doanh nghiệp […]

Chế độ, chính sách mới đối với dân công hỏa tuyến

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hoả tuyến (DCHT) tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (Quyết định 49). Theo Quyết định của Thủ […]

Ban hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng là cần thiết

Về sự cần thiết ban hành Luật quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) và công nhân, viên chức quốc phòng (CN,VCQP), theo Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội thì trong thời qua mặc dù Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến QNCN và CN,VCQP đã […]

Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng được cụ thể hóa trong Luật

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, diễn ra từ ngày 20-10 và dự kiến bế mạc vào ngày 30-11. Theo chương trình làm việc về công tác xây dựng pháp luật, tại kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 17 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết, đồng […]

Hướng dẫn bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân nhân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01/09/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với Quân đội nhân nhân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu. Theo đó, đối tượng tham gia BHYT là […]