Thứ sáu Ngày 14 Tháng 06 Năm 2024, 01:05:26
Hoàn tất
Đóng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chống “chạy” để cán bộ không “ngã”

14/05/2018

Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với 3 trọng tâm lớn, trong đó có đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, được đông đảo cán bộ, […]

Củng cố niềm tin vào Hội nghị Trung ương 7

Đúng vào dịp kỷ niệm 64 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tổ chức Hội nghị Trung ương 7. Ba nội dung lớn được thảo luận và ra Nghị quyết tại kỳ họp này là […]

Chiến thắng của sum họp, thống nhất đất nước

Đất nước ta trải qua 43 năm thống nhất, Bắc – Nam sum họp một nhà. Tinh thần Chiến thắng 30-4 còn mãi đồng hành cùng lịch sử dân tộc. Ấy vậy mà trong suy nghĩ của một số người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay, vốn có chân trong chế độ Việt Nam […]

Nhận diện những phương thức mới trong thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội

Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch dùng mọi phương thức trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội: Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại để chống phá cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, các thế lực thù […]

Giữ vững bản lĩnh và niềm tin

 Những ngày gần đây, việc Đảng, Nhà nước ta kiên quyết đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý theo kỷ luật và pháp luật một số cán bộ sai phạm, trong đó có cả những cán bộ lãnh đạo cấp cao được dư luận xã hội đồng tình. Tuy nhiên, cũng xuất […]

Bảo vệ độc lập dân tộc – gốc rễ là bảo vệ bản sắc văn hóa

Tròn 590 năm (1428) về trước, trong áng thiên cổ hùng văn “Bình ngô đại cáo” của Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi đã khẳng định: Như nước Đại Việt ta từ trước/ Vốn xưng nền văn hiến đã lâu. Cách nay 230 năm (1788-2018), Hoàng đế Quang […]

Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc chống phá hoạt động ngoại giao của Việt Nam

Lâu nay, mỗi dịp diễn ra các hoạt động ngoại giao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta với các nước trên thế giới, nhất là các nước lớn thì các thế lực thù địch, phản động lại tăng cường, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động chống đối, tuyên truyền xuyên tạc, […]

Cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng internet và mạng xã hội để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Trên một số trang mạng xã hội gần đây xuất hiện không ít thông tin sai trái, bịa đặt, nói xấu Đảng, Nhà nước ta; xúc phạm đến danh dự các đồng chí cán bộ, đảng viên đã và đang giữ các trọng trách cao trong hệ thống chính trị, trong lực lượng vũ trang […]

Nâng cao ý thức bảo đảm an ninh mạng

Bước sang thế kỷ 21, loài người bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những phát triển vượt bậc, mang tính đột phá như: Công nghệ điện toán đám mây, máy tính lượng tử, rô-bốt thông minh mang trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật… Những thành tựu ấy làm ứng […]

Cảnh giác với chiêu trò thổi phồng mặt trái của xã hội

Hơn 30 năm đổi mới, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, được thế giới đánh giá cao. Hiện nay nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày […]