Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 04:20:00

Bộ đội Công binh huấn luyện, chiến đấu thời bình

Ngày đăng: 16/02/2024

 QK2 – Lữ đoàn 543 là đơn vị công binh hỗn hợp của Quân khu 2, với nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, SSCĐ, phòng chống thiên tai-cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ-cứu sập, phòng chống cháy rừng, xây dựng công trình chiến đấu, làm đường tuần tra biên giới, rà phá bom mìn, vật liệu nổ và các nhiệm vụ đột xuất Quân khu giao. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng ủy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các chủ trương giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Lữ đoàn Công binh 543 bảo đảm vượt sông trong diễn tập TM-23. Ảnh: TRƯỜNG DŨNG

 

Năm 2023, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn luôn bảo đảm 100% nội dung, thời gian cho các đối tượng, quân số bình quân đạt 98,5%; kết quả 100% khoa mục đạt yêu cầu, có 83,05% khá, giỏi, các nội dung chuyên ngành đạt giỏi. Tổ chức huấn luyện, luyện tập và tham gia Hội thi CHCN toàn quân đạt thành tích tốt, an toàn (giải Ba khối Quân khu); tham gia Hội thi Phó Lữ đoàn trưởng, Phó Chính ủy Lữ đoàn cấp Quân khu đạt kết quả cao. Tổ chức Hội thi cán bộ trung đội, phó đại đội trưởng giỏi cấp Lữ đoàn bảo đảm chất lượng, hiệu quả đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và thực hiện nghiêm các nội dung kiểm tra, phúc tra huấn luyện của các cấp. Tổ chức luyện tập CH-CQ 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Lữ đoàn. Tham gia diễn tập với Sư đoàn 316 và các Lữ đoàn binh chủng do Quân khu chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đơn vị an toàn trong huấn luyện; được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng. 

 Từ thực tiễn trong công tác tổ chức, chỉ đạo huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong những năm qua, Lữ đoàn rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn và các cơ quan, đơn vị thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm đến nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của đơn vị. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị – tư tưởng nâng cao nhận thức, làm cho cán bộ, chiến sĩ thấy rõ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trung tâm thường xuyên; kịp thời khắc phục những nhận thức lệch lạc, coi nhẹ công tác HL, SSCĐ, hoặc ngại khó, ngại khổ trong thực hiện nhiệm vụ. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ huấn luyện; đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ chất lượng huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", sát với tình huống, phương án tác chiến và nhiệm vụ của đơn vị. Nâng cao chất lượng huấn luyện gắn với xây dựng đơn vị VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu”, đẩy mạnh xây dựng chính quy tạo bước chuyển biến vững chắc về kỷ luật. Chỉ huy các cơ quan, đơn vị nắm chắc công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, thành thạo thứ tự các bước công tác TMTC công binh. Cán bộ chỉ huy các cấp giỏi tác chiến bằng vũ khí, trang bị có trong biên chế, tác chiến độc lập và liên tục trong mọi điều kiện; nâng cao trình độ tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng và với các lực lượng trên địa bàn. Huấn luyện cho cán bộ trung đội, HSQ, chiến sĩ thành thạo kỹ, chiến thuật chiến đấu bộ binh; kỹ, chiến thuật công binh, giỏi về nhiệm vụ bộ đội công binh trong các hình thái tác chiến, xử lý thuần thục các phương án PCGNTT-TKCN, ứng cứu sập đổ công  trình; tăng cường huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm.

    Hai là, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cơ sở vật chất, vũ khí trang bị cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; trong đó, chú trọng ưu tiên các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ SSCĐ; chủ động làm tốt công tác tập huấn cán bộ; chuẩn bị giáo án, bài giảng; khai thác mọi nguồn lực đảm bảo cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, công sự, trận địa, mô hình, học cụ; phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ba là, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý, chỉ huy, điều hành huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là huấn luyện chuyên ngành công binh, huấn luyện phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cứu sập, phòng chống cháy rừng; kết hợp tốt giữa huấn luyện với giáo dục chính trị, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và rèn luyện thể lực cho bộ đội; coi trọng huấn luyện khai thác làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế, nhất là vũ khí, khí tài trang bị mới; tăng cường huấn luyện dã ngoại, nâng cao khả năng cơ động lực lượng, phương tiện khi có tình huống, diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng do Quân khu chỉ đạo bảo đảm an toàn.

 Để phát huy trách nhiệm của cán bộ đối với việc học tập, bồi dưỡng, Lữ đoàn gắn kết quả huấn luyện cán bộ là một trong những tiêu chuẩn để phân tích chất lượng đảng viên, bình xét khen thưởng, đề bạt quân hàm hằng năm.

Bốn là, trong huấn luyện quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện”; đơn vị đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp; bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; chú trọng huấn luyện theo nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác chiến và tình huống chiến đấu; thực hiện tốt chế độ kiểm tra, sơ tổng kết kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những mặt hạn chế, nhân rộng những kinh nghiệm hay, mô hình điểm trong toàn đơn vị; đẩy mạnh phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, quản lý kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao” gắn với thực hiện các phong trào Thi đua Quyết thắng trong cơ quan, đơn vị….

Năm là, bảo đảm tốt VKTBKT cho các nhiệm vụ của Lữ đoàn, trong đó ưu tiên VKTBKT cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ. Bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật theo kế hoạch. Tiếp nhận, cấp phát, thu hồi điều chuyển, thanh xử lý đúng nguyên tắc, an toàn. Bảo đảm đủ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao trình độ năng lực tổ chức chỉ huy, chỉ đạo và thực hành khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật. Phối hợp, đề xuất gửi đi đào tạo nhân viên kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nghiên cứu khai thác, sử dụng thành thạo các phương tiện, trang bị mới. Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm mô hình học cụ phục vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và thi công công trình.

Quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị kỹ thuật, cơ sở bảo đảm kỹ thuật, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trên 3 mặt: Số lượng, chất lượng, đồng bộ; thực hiện tốt phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024” không để xảy ra mất an toàn trong tham gia giao thông và trong thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2024, nhiệm vụ của Lữ đoàn hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ̣, chiến sĩ trong Lữ đoàn cần ra sức thi đua, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ mà nghị quyết của Đảng ủy Lữ đoàn đã đề ra, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Thượng tá NGUYỄN DOÃN MẠNH, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 543
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.