Thứ năm Ngày 24 Tháng 09 Năm 2020, 05:34:00

Xây dựng chế độ phụ cấp đặc thù trong lực lượng vũ trang và cơ yếu

Ngày đăng: 26/05/2020

Chiều 26-5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo nghiên cứu và triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với lực lượng vũ trang và cơ yếu (gọi tắt là Ban chỉ đạo tiền lương Bộ Quốc phòng) tổ chức hội nghị thảo luận về dự thảo tờ trình và báo cáo xây dựng chế độ phụ cấp đặc thù trong lực lượng vũ trang (LLVT) và cơ yếu.

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo tiền lương Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và thành viên Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về quan điểm, nguyên tắc xây dựng chế độ phụ cấp đặc thù trong LLVT; đối tượng, điều kiện hưởng chế độ phụ cấp đặc thù theo chế độ tiền lương mới; đối tượng, mức hưởng phụ cấp đặc thù trong quân đội theo chế độ tiền lương mới; không đề nghị một số lực lượng và chế độ đang thực hiện trong nội dung phụ cấp đặc thù mà chuyển sang nghiên cứu hưởng chế độ như cán bộ, công chức, viên chức nhà nước có cùng điều kiện việc làm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn ghi nhận, biểu dương Ban soạn thảo, Cơ quan thường trực, Tổ biên tập đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan trong và ngoài quân đội triển khai nghiên cứu, xây dựng chế độ phụ cấp đặc thù trong LLVT và cơ yếu, bảo đảm đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước về cải cách chính sách tiền lương; khắc phục được những vướng mắc, bất cập trong thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù giữa các đối tượng trong LLVT.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu Ban soạn thảo, Tổ biên tập phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tiếp thu giải trình, hoàn chỉnh các văn bản báo cáo; đề nghị cơ quan thường trực ban chỉ đạo chủ động phối hợp và trao đổi với các cơ quan chức năng Bộ Công an để tổng hợp, hoàn thiện văn bản báo cáo nghiên cứu, xây dựng chế độ phụ cấp đặc thù trong LLVT và cơ yếu để báo cáo trên theo đúng quy định.

(Theo QĐND Online)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *