Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 03:34:45

Triển khai nhiều giải pháp xây dựng Kho K5 vững mạnh, chính quy

Ngày đăng: 05/05/2020

QK2 – Đến Kho K5 (Cục Kỹ thuật Quân khu) vào những ngày này, bên cạnh làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, không khí sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Hệ thống kho tàng chính quy, VKTBKT được bảo quản, bảo dưỡng, sắp xếp khoa học, ngăn nắp, vừa thuận tiện cho quản lý, vừa dễ bảo quản, kiểm tra, cấp phát… Qua đó, đơn vị luôn bảo đảm đầy đủ, kịp thời VKTBKT cho các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ của LLVT Quân khu.

Hệ thống VKTBKT tại Kho K5 được bảo quản, bảo dưỡng, sắp xếp khoa học, ngăn nắp.

Có được kết quả đó bởi Kho K5 thường xuyên quan tâm xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đơn vị luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của mỗi quân nhân và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trên từng vị trí công tác. Trước hết, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt sâu kỹ, triển khai và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về công tác kỹ thuật đến 100% cán bộ, nhân viên; thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật với nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao nhận thức, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng đã gắn với các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành, đạt hiệu quả thiết thực. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

Cùng với đó, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; các cấp ủy, chi bộ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là một giải pháp để xây dựng đảng bộ, chi bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị và giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng; theo đó các nội dung được quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gắn với chức trách, nhiệm vụ trên từng cương vị, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên và quần chúng quyết tâm phấn đấu, học tập, rèn luyện.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, Kho K5 đã phát huy tối đa vai trò, hiệu lực, hiệu quả của các tổ chức, nhất là năng lực, trách nhiệm, nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng kế hoạch, quán triệt, triển khai thực hiện; đồng thời Đảng ủy, chỉ huy Kho tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt khâu đột phá về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, cải cách hành chính quân sự, tạo chuyển biến ngày càng vững chắc, góp phần xây dựng đơn vị VMTD, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả khâu đột phá về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, cải cách hành chính quân sự, gắn với triển khai thực hiện xây dựng đơn vị VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”. Kịp thời bổ sung hoàn thiện, triển khai thực hiện nghiêm quy chế làm việc, không ngừng nâng cao trách nhiệm quản lý của chỉ huy các cấp; cán bộ, chiến sĩ làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh; điều hành, giải quyết công việc theo phân cấp, giảm bớt hội họp tập trung; chất lượng xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan được nâng lên theo đúng hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày; công tác quản lý, điều hành của chỉ huy các cấp sâu sát, tỉ mỉ, cụ thể; khắc phục được tình trạng chồng chéo trong chỉ đạo, chỉ huy, bảo đảm khoa học trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ công tác, lễ tiết tác phong quân nhân; thường xuyên sơ kết, rút kinh nghiệm, đánh giá thực chất tình hình vi phạm kỷ luật, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, có biện pháp khắc phục kịp thời, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý kỷ luật bộ đội.

Cùng với đó, Kho K5 luôn quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế về công tác hậu cần, tài chính; tập trung phát huy tối đa mọi tiềm năng đất đai, sức lao động, đẩy mạnh tăng gia sản xuất theo mô hình VACR, góp phần nâng cao chất lượng đời sống bộ đội; quán triệt thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; năm 2016 Kho tham gia Hội thi “Nhà ăn, nhà bếp chính quy, an toàn chất lượng” đạt giải nhất Cục Kỹ thuật, giải Ba cấp Quân khu.

Bài, ảnh: TRẦN HƯỚNG

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.