Thứ năm Ngày 23 Tháng 05 Năm 2024, 01:51:27

Thêm những chiến công mới, tô thắm truyền thống vẻ vang của quân đội anh hùng

Ngày đăng: 23/06/2020

Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân lần thứ X diễn ra đúng thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống xã hội của cán bộ, chiến sĩ toàn quân; là dịp để các cơ quan, đơn vị nhìn lại, rút ra những bài học hay, kinh nghiệm quý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Phong trào TĐQT; tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến (ĐHTT); xác định phương hướng, mục tiêu, yêu cầu thi đua 5 năm tới với những nội dung, chỉ tiêu, giải pháp cơ bản để Phong trào TĐQT ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển rộng khắp, tiến bộ vững chắc trong tất cả lĩnh vực hoạt động của quân đội.

Hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới lá cờ vinh quang của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng (TĐ-KT). Các phong trào thi đua của quân đội trong các cuộc kháng chiến và Phong trào TĐQT ngày nay có sức lan tỏa mạnh mẽ, đạt kết quả thiết thực, vững chắc, là động lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, lập nên những chiến công, thành tích, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quân đội anh hùng.

Thêm những chiến công mới, tô thắm truyền thống vẻ vang của quân đội anh hùng
Ảnh minh họa/nguồn qdnd.vn.

Khắc sâu và thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, 5 năm qua, công tác TĐ-KT và Phong trào TĐQT trong toàn quân luôn được Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP), Tổng cục Chính trị (TCCT) và cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Thực hiện Phong trào TĐQT, cán bộ, chiến sĩ toàn quân gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng; tích cực, tự giác hăng hái huấn luyện, công tác, lao động sản xuất và làm nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo. Đặc biệt trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, toàn quân xác định rõ quyết tâm chính trị, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Phong trào TĐQT đã lôi cuốn mạnh mẽ, thôi thúc các tập thể, cá nhân cống hiến ngày càng nhiều cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng chính trị, đội quân chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Từ Phong trào TĐQT, 5 năm qua, toàn quân đã có hơn 1,5 triệu lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, tôn vinh; 300 tập thể, cá nhân ĐHTT tiêu biểu sẽ được khen thưởng, tôn vinh tại Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X. Những điển hình thi đua đã giành được nhiều thành tích mới, đỉnh cao mới, ngày càng phát huy cao độ và tỏa sáng bản lĩnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Phát huy những thành tích đạt được trong Phong trào TĐQT, thấy rõ những bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện được đúc kết trong 5 năm qua, công tác TĐ-KT và Phong trào TĐQT của toàn quân, thời gian tới, mỗi tập thể, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐ-KT. Phong trào TĐQT tập trung hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, giải quyết khâu yếu, mặt yếu, việc khó, việc mới; phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những ĐHTT. Phong trào TĐQT gắn kết với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, hướng vào thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, nhân lên niềm tin, vinh dự tự hào của các đại biểu, các tập thể, cá nhân ĐHTT về dự Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X làm điểm cho toàn quốc, cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam biểu thị quyết tâm xây dựng động cơ đúng đắn, nêu cao trách nhiệm và tinh thần tự giác, tích cực, nhiệt tình, sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu thi đua; lập nhiều thành tích, chiến công mới trong Phong trào TĐQT. Qua đó, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. 

(Theo QĐND)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.