Chủ nhật Ngày 29 Tháng 05 Năm 2022, 03:27:32

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Ngày đăng: 08/12/2021

QK2 – Bộ Quốc phòng vừa có văn bản số 4548/BQP-TM ngày 16/11/2021 gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tuyển chọn và gọi công dân nhâp ngũ (TC,GCDNN) năm 2022.  

Huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng khám tuyển nghĩa vụ quân sự gắn với thực hiện tốt phòng chống dịch Covid-19 theo đúng phương châm “Tuyển người nào chắc người đó” trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.


Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, sự giám sát của nhân dân đối với công tác TC,GCDNN đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, đúng pháp luật. bảo đảm chất lượng và đạt 100% chỉ tiêu được giao.Theo đó, các địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015; Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định TC,GCDNN và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng có liên quan.

Chú trọng kiện toàn Hội đồng NVQS, tổ chức Hội đồng khám sức khỏe NVQS cấp huyện đủ số lượng, đúng thành phần; bảo đảm phương tiện, trang thiết bị y tế đồng bộ; tổ chức khám tuyển chặt chẽ, phù hợp từng địa phương, từng cấp độ dịch bệnh; nhất là các địa phương dịch Covid-19 cấp độ 3, 4…

Ưu tiên tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, phù hợp với nhu cầu bố trí, sử dụng của Quân đội; con em đồng bào dân tộc ít người (dưới 10.000 người) để tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương; bảo đảm 100% cấp xã có công dân nhập ngũ.

Tiếp tục thực hiện TC,GCDNN “Tròn khâu” với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, hạn chế thấp nhất bù đổi, loại trả sau giao nhận quân. Tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị nhận quân (ĐVNQ) được thâm nhập “Ba gặp, bốn biết” theo quy định của Bộ Quốc phòng; giao chỉ tiêu TC,GCDNN gắn với địa bàn động viên để tạo nguồn xây dựng lực lượng dự bị động viên;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong TC,GCDNN, hạn chế thấp nhất việc đi lại làm ảnh hưởng đến công việc, thời gian của công dân và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Chủ trì, phối hợp với các ĐVNQ hiệp đồng TC,GCDNN ở hai cấp (tỉnh và huyện) bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả; tổ chức Lễ giao nhận quân trang trọng, vui tươi, tiết kiệm, an toàn phòng chống dịch, đúng quy định; ưu tiên 100% công dân có Lệnh gọi nhập ngũ được tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng Covid-19 trước 14 ngày giao quân và được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR (có kết quả âm tính) còn hiệu lực đến ngày giao nhận quân.

Trường hợp có thảm họa hoặc dịch bệnh trên địa bàn phức tạp, cấp ủy, chính quyền địa xem xét và giao Hội đồng NVQS kịp thời đề xuất, báo cáo về Quân khu, Bộ Quốc phòng để xem xét, điều chỉnh thời gian giao nhận quân phù hợp.

Quan tâm làm tốt công tác chính sách đối với công dân, thân nhân công dân nhập ngũ; phối hợp chặt chẽ với ĐVNQ, phúc tra tiêu chuẩn chiến sĩ mới và thực hiện bù đổi đúng quy định (nếu có). Thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh trong TC,GCDNN theo phân cấp, đúng các quy định của pháp luật.

VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *