Thứ sáu Ngày 24 Tháng 05 Năm 2024, 09:17:36

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Ngày đăng: 13/04/2021

QK2 – Tại khoản 4 Điều 10 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định:

– Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội được bầu không quá 03 đại biểu.

– Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu không quá 05 đại biểu.

KB

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.