Chủ nhật Ngày 21 Tháng 07 Năm 2024, 05:47:29

Quỹ Phòng thủ dân sự

Ngày đăng: 31/07/2023

QK2 – Luật Phòng thủ dân sự (PTDS) được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Luật PTDS quy định: PTDS phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, phòng là chính; thực hiện phương châm 4 tại chỗ kết hợp với chi viện, hỗ trợ của Trung ương, các địa phương khác và cộng đồng quốc tế; chủ động đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố, thảm họa, xác định cấp độ PTDS và áp dụng các biện pháp PTDS phù hợp để ứng phó, khắc phục kịp thời hậu quả chiến tranh, sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ nhân dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, ổn định đời sống nhân dân.

Lực lượng vũ trang Quân khu phối hợp với các lực lượng ở địa phương tham gia khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

Theo đó, cùng với nhiều nội dung quan trọng liên quan, Luật PTDS quy định về lập Quỹ PTDS. Quỹ PTDS sẽ phải được lập trước khi có thảm họa, sự cố.

Quỹ PTDS là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở Trung ương và cấp tỉnh để huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ hoạt động PTDS. Quỹ PTDS được ưu tiên thực hiện các hoạt động như cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho đối tượng bị thiệt hại do sự cố, thảm họa gây ra; hỗ trợ tu sửa, làm nhà ở, cơ sở y tế, trường học tại địa điểm bị ảnh hưởng do sự cố, thảm họa gây ra.

Quỹ PTDS được hình thành từ các nguồn tài chính đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước; nguồn điều tiết từ các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa. Luật PTDS khuyến khích tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ tài chính cho Quỹ PTDS trên nguyên tắc tự nguyện, không trái với pháp luật Việt Nam và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nguyên tắc hoạt động của quỹ PTDS không vì mục đích lợi nhuận; quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng pháp luật, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch; hỗ trợ cho các hoạt động PTDS mà ngân sách Nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu. Việc điều tiết giữa quỹ PTDS và các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa được thực hiện trong trường hợp cấp bách.

Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, quản lý, sử dụng quỹ PTDS, trong đó có việc điều tiết giữa quỹ PTDS và các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa.

VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.