Thứ ba Ngày 28 Tháng 11 Năm 2023, 10:36:25

Quy định mới về thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

Ngày đăng: 08/09/2023

QK2 – Quyết định số 4089/QĐ-BQP ngày 29/8/2023 của Bộ Quốc phòng về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực nghĩa vụ quân sự (NVQS) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng quy định cụ thể thủ tục đăng ký NVQS lần đầu như: Trình tự, cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời gian; đối tượng; cơ quan thực hiện và một số nội dung liên quan. Trong đó quy định cụ thể ba bước trong trình tự thực hiện đăng ký NVQS lần đầu.

Sơ tuyển NVQS năm 2023 tại thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao (Phú Thọ).

Theo đó, trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày đăng ký NVQS, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức (gọi chung là Ban CHQS cấp xã) có trách nhiệm chuyển Lệnh gọi đăng ký NVQS của Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố, quận (gọi chung là Ban CHQS cấp huyện) thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương đến công dân. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban CHQS thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chuyển Lệnh gọi đăng ký NCQS đến công dân.

Sau khi nhận được Lệnh gọi đăng ký NVQS của Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện, công dân có trách nhiệm đến Ban CHQS cấp xã để trực tiếp đăng ký NVQS.

Trong thời hạn một ngày làm việc, Ban CHQS cấp xã có trách nhiệm đối chiếu bản sao, chụp với bản gốc giấy Căn cước công dân (Chứng minh nhân dân) hoặc giấy khai sinh; hướng dẫn công dân kê khai Phiếu tự khai sức khỏe NVQS, đăng ký các thông tin cần thiết của công dân vào sổ danh sách công dân nam đủ 17 tuối trong năm, sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ và chuyển Giấy chứng nhận đăng ký NVQS cho công dân ngay sau khi đăng ký.

Quy định của Bộ Quốc phòng nêu rõ: Trường hợp cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, khai thác được thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không yêu cầu công dân cung cấp bản sao, chụp Căn cước công dân (Chứng minh nhân dân) hoặc giấy khai sinh.

Thủ tục hành chính trong thực hiện đăng ký NVQS lần đầu quy định tại Quyết định số 4089/QĐ-BQP ngày 29/8/2023 của Bộ Quốc phòng được sửa đổi căn cứ pháp lý theo các quy định của Luật NVQS năm 2015, Luật Cư trú năm 2020 và Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe NVQS.

NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.