Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 04:55:04

Ngành Hậu cần Quân khu 2 thực hiện hiệu quả Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Ngày đăng: 10/02/2020

QK2 – Với tinh thần tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, ngành Hậu cần luôn chủ động tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu 2 triển khai toàn diện, hiệu quả công tác hậu cần; các mặt công tác bảo đảm hậu cần đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho LLVT Quân khu 2 hoàn thành tốt các nhiệm vụ SSCĐ, thường xuyên và đột xuất. Đời sống bộ đội ổn định, nền nếp chế độ công tác có nhiều chuyển biến tích cực và toàn diện. Đại tá Nguyễn Hữu Trung, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 2 có cuộc trao đổi về hiệu quả đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 623).

PV: Các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 623 trong điều kiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Hữu Trung: Thực tế cho thấy, thời gian qua, ngành Hậu cần Quân khu triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác hậu cần nói chung, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 623 trong điều kiện LLVT Quân khu 2 thực hiện nhiều nhiệm vụ đan xen, với tính chất, yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao; công tác hậu cần phải thực hiện nhiều mục tiêu, nội dung lớn. Trong khi đó, giá các mặt hàng LTTP thiết yếu phục vụ đời sống bộ đội có thời điểm không ổn định (giá lợn hơi, vật liệu xây dựng, xăng dầu…); ngân sách bảo đảm hậu cần từng bước theo lộ trình trong Nghị định 76 chưa đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ; thời tiết thay đổi thất thường, khắc nghiệt, có thời điểm xảy ra mưa đá, giông lốc, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá, nắng nóng trên diện rộng; bệnh dịch trên người và gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp… Đây là những yếu tố cơ bản chi phối, tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả thực hiện công tác hậu cần, nhất là công tác bảo đảm đời sống, chăm sóc sức khoẻ bộ đội.

Đại tá Nguyễn Hữu Trung, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu trao Bằng khen của Quân khu 2, tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện PTTĐ “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” năm 2019.

Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, ngày 29-10-2012, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết 623-NQ/QUTW “Về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Ngay sau khi Nghị quyết 623 được ban hành, với tinh thần chủ động và trách nhiệm cao, các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 2 đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, bằng nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả và đạt kết quả tích cực. Ngành Hậu cần Quân khu tiếp tục nêu cao tinh thần “tự lực, tự cường”, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác hậu cần trên cơ sở bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và điều kiện đặc thù của từng đơn vị.

PV: Đồng chí cho biết về những kết quả nổi bật trên các mặt công tác của ngành Hậu cần Quân khu từ khi thực hiện Nghị quyết 623?

Đại tá Nguyễn Hữu Trung: Trên cơ sở nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết 623, ngành Hậu cần Quân khu tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa thành chương trình hành động, xây dựng Kế hoạch thực hiện số 67 với lộ trình, biện pháp thiết thực, phù hợp với đặc thù đơn vị, đặc điểm địa bàn và tính chất, yêu cầu nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến vững chắc trên các mặt công tác hậu cần. Nổi bật là, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ đối với công tác hậu cần được nâng lên; công tác hậu cần luôn chủ động bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, thường xuyên và đột xuất; đời sống, sức khỏe của bộ đội ngày càng được được cải thiện.

Bộ đội Trung đoàn 148 (Sư đoàn 316) chăm sóc giàn bí xanh.

Những năm qua, ngành Hậu cần Quân khu 2 đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh thường xuyên kiện toàn Hội đồng cung cấp các cấp xây dựng quy chế triển khai hoạt động có nền nếp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quy hoạch xây dựng căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần các cấp, từng bước xây dựng đề án đầu tư xây dựng mang lại hiệu quả, thiết thực. Đặc biệt, các đơn vị duy trì nghiêm lượng vật chất, trang bị hậu cần dự trữ SSCĐ và các chế độ hậu cần SSCĐ. Cơ quan, đơn vị, kho trạm hậu cần các cấp an toàn tuyệt đối. Khai thác, tạo nguồn LTTP theo phân cấp, quản lý chặt chẽ số, chất lượng, giá LTTP; tích cực cải tiến chế biến món ăn, duy trì cơ cấu bữa ăn hợp lý; bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, định lượng, chất lượng bữa ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm cho bộ đội; điều chỉnh, bổ sung bảo đảm đủ nhu cầu trang bị, DCCD cho các đơn vị; tổ chức tiếp nhận, cấp phát quân trang theo kế hoạch; duy trì nghiêm nền nếp công tác bảo quản, quản lý, kiểm kê, điểm nghiệm quân trang; phát huy hiệu quả các mô hình TGSX. Hiệp đồng với y tế địa phương, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; thực hiện nghiêm công tác vệ sinh phòng dịch, quản lý, chăm sóc sức khoẻ bộ đội; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, thực hiện công tác tuyến, kết hợp quân dân y tại các địa phương, được chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Triển khai đồng bộ, chặt chẽ công tác xây dựng cơ bản, thực hiện nghiêm Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, đúng chỉ tiêu, danh mục được Bộ Quốc phòng thông báo; các công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng tốt; tích cực củng cố, sửa chữa nhà ở, công trình, bảo đảm tốt các mặt công tác doanh trại cho bộ đội; quản lý, sử dụng cơ sở vật chất doanh trại, đất quốc phòng chặt chẽ, đúng quy định. Tổ chức khai thác, tiếp nhận, tạo nguồn, bảo đảm kịp thời xăng dầu cho các nhiệm vụ; quản lý sử dụng xăng dầu chặt chẽ, duy trì nghiêm chế độ thống kê, kiểm kê, báo cáo thanh quyết toán sử dụng xăng dầu, tổng hợp, báo cáo Bộ đúng thời gian, chất lượng tốt. Tổ chức vận chuyển đáp ứng kịp thời các nhu cầu nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối. Thực hiện nghiêm các quy định của Bộ, Quân khu và các chế độ, nguyên tắc của ngành về công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hậu cần, thanh quyết toán đúng nguyên tắc và thực hiện nhiều biện pháp thực hành tiết kiệm, trong năm không để xảy ra thất thoát, lãng phí, không có vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Khuân viên doanh trại “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” ở Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 148 (Sư đoàn 316).

PV: Đồng chí đánh giá như thế nào về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 623 đối với các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu 2 hiện nay?

Đại tá Nguyễn Hữu Trung: Bên cạnh những kết quả đã đạt được là chủ yếu, mang tính bền vững, tuy nhiên việc triển khai Nghị quyết 623 vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định, như: Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của đơn vị; nội dung, biện pháp, chỉ tiêu để thực hiện Nghị quyết 623 của một số đơn vị còn chung chung, chưa cụ thể, thiếu tính thực tiễn, chưa sát với yêu cầu, nhiệm vụ và đặc thù của đơn vị, địa bàn; quá trình tổ chức triển khai có nội dung mang tính dập khuôn, máy móc,  thiếu tính linh hoạt; sức lan tỏa của Nghị quyết chưa thực sự sâu rộng… Nguyên nhân của những hạn chế đó chủ yếu là do nhận thức của một số cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ chủ trì một số đơn vị còn đơn giản, xem nhẹ tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết 623 nói riêng và công tác hậu cần nói chung, dẫn đến quá trình triển khai thiếu đồng độ, chưa chặt chẽ; việc sơ tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết chưa kịp thời; đặc biệt, điều kiện khí hậu, thời tiết, thủy văn địa bàn Quân khu khó lường, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, diện tích đất canh tác ít, lại kém mầu mỡ; tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp… cũng ảnh hưởng trực tiếp, tạo “rào cản” trong thực hiện các nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết 623. Bên cạnh đó, tính chất, yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị đòi hỏi ngày càng cao, do đó, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 623 đối với các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu 2 hiện nay đặt ra cấp thiết để đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng LLVT Quân khu “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

PV: Đồng chí cho biết về những biện pháp mà ngành Hậu cần Quân khu 2 đã và đang triển khai nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 623?

Đại tá Nguyễn Hữu Trung: Ngay sau khi Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết 623, ngành Hậu cần Quân khu 2 chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xây dựng Kế hoạch số 67 lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, trước hết là cấp ủy, người chỉ huy, cán bộ, nhân viên hậu cần các cấp quán triệt sâu sắc Nghị quyết 623, nắm vững phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp công tác hậu cần; xây dựng và triển khai toàn diện kế hoạch hậu cần, thực hiện hiệu quả các nội dung đột phá theo chỉ đạo của Bộ và Quân khu; làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo, chủ động tham mưu tập trung xây dựng tiềm lực hậu cần tại chỗ, quy hoạch, xây dựng các căn cứ hậu cần, hình thành thế trận hậu cần rộng khắp, liên hoàn, vững chắc; tiếp tục phát huy ý thức “cần, kiệm”, tinh thần tự lực, tự cường, triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên, đáp ứng yêu cầu xây dựng LLVT Quân khu 2 trong tình hình mới; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện hậu cần, bảo đảm tốt công tác hậu cần cho huấn luyện, SSCĐ; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần; gắn thực hiện Nghị quyết 623 với tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua: “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; “Đơn vị Quân y 5 tốt”; “Quản lý và sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”; “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”; “Đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”; “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”…

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

ĐÀO MINH CHÂU (thực hiện)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.