Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 03:04:17

Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ Cục Kỹ thuật trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Ngày đăng: 09/06/2020

QK2 – Cục Kỹ thuật Quân khu có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về công tác kỹ thuật và trực tiếp chỉ đạo, tổ chức bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho các cơ quan, đơn vị. Thời gian qua, Đảng ủy Cục Kỹ thuật luôn quan tâm tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có chất lượng tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đảng ủy Cục Kỹ thuật tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Đặc biệt, từ khi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được ban hành, công tác xây dựng Đảng đã được các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Cục Kỹ thuật coi trọng thực hiện tốt hơn. Nổi bật là, Đảng bộ đã tập trung quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của cấp trên về công tác xây dựng Đảng; thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức đảng và tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với cơ quan, đơn vị.

Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Kỹ thuật đã ban hành 34 nghị quyết, 8 chỉ thị, 12 quy chế, 45 kế hoạch, 10 kết luận, 6 chương trình hành động, 2 chương trình công tác và nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì, xây dựng tổ chức đảng TSVM với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD. Tập trung đổi mới phương pháp, tác phong công tác, khắc phục hiệu quả những hạn chế khuyết điểm; nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp uỷ, chi bộ, chất lượng xây dựng, triển khai thực hiện nghị quyết; giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng, giữa lãnh đạo với chỉ huy, cấp trên với cấp dưới, tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nêu cao tinh thần cùng ý chí quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cấp ủy các cấp đã tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống cho đội ngũ đảng viên; tập trung nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình; duy trì thực hiện nghiêm cam kết giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lấy đó làm thước đo để “tự soi, tự sửa” và là căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đánh giá chất lượng hàng năm, bình quân có 94,3% cấp ủy, tổ chức đảng; 97,6% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng cũng được cấp uỷ các cấp quan tâm, thực hiện đúng phương châm, phương hướng; đã bồi dưỡng đối tượng phát triển đảng cho 143 quần chúng; kết nạp được 60 đảng viên mới. Đảng viên luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, được quần chúng tín nhiệm.   

Ngoài ra, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát cũng được cấp ủy, chỉ huy các cấp đặc biệt coi trọng và thực hiện chặt chẽ. Đội ngũ cán bộ chủ trì cơ quan, kho xưởng được sắp xếp, cơ cấu cân đối, cơ bản đúng chuyên ngành. Việc đánh giá nhận xét, đề bạt, điều động, bổ nhiệm cán bộ được Thường vụ Đảng ủy Cục và cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm theo đúng quy chế, quy trình, quy định của trên. Đồng thời, thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát  tổ chức đảng, đảng viên đạt 100% kế hoạch. Thông qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã kịp thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ lên một bước mới.

Với sự thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, 5 năm liền Đảng ủy Cục Kỹ thuật Quân khu đạt TSVM, đơn vị VMTD, được Bộ Quốc phòng, BTL Quân khu tặng Cờ thi đua xuất sắc. Năm 2019, Cục Kỹ thuật Quân khu vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Phát huy những thành tích đã đạt được, để giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ TSVM tiêu biểu, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thời gian tới, Đảng ủy, Ban Thường vụ Cục Kỹ thuật Quân khu xác định tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và các quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, lấy vững mạnh về chính trị làm cơ sở, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, trực chỉ huy, trực ban, trực nghiệp vụ, tuần tra, canh gác, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn VKTBKT, kho, trạm, xưởng và an toàn giao thông. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị. Tăng cường lãnh đạo các cấp ủy chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ, đề cao phê bình và tự phê bình; tích cực đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở, đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ Cục Kỹ thuật hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị VMTD.

Đại tá PHAN ĐÌNH ÂN, Chính ủy Cục Kỹ thuật Quân khu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.