Thứ tư Ngày 10 Tháng 08 Năm 2022, 08:12:41

Kiểm tra toàn diện hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm Đoàn KT-QP 326

Ngày đăng: 23/06/2022

QK2 – Ngày 23/6, Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT)  6 tháng đầu năm 2022 đối với Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 326 (KT-QP 326).

Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì kiểm tra Đoàn KT-QP 326.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống sổ sách, văn bản CTĐ, CTCT của Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 3.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá: Đảng ủy, chỉ huy Đoàn KT-QP 326 và các đơn vị trực thuộc đã quán triệt nghiêm túc kế hoạch kiểm tra của Quân khu; làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ kiểm tra bảo đảm chặt chẽ, chu đáo. Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức thực hiện tốt hoạt động CTĐ, CTCT; trong đó nổi bật là: Tiến hành làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước cũng như các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Quốc phòng và Quân khu; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm kết hợp với xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm tình hình địa bàn, phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh; thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2022 của Đoàn KT-QP 326. Đồng thời yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn KT-QP 326 và các đơn vị trực thuộc cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế; quan tâm, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực tiến hành CTĐ, CTCT cho đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt Đảng; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý tư tưởng, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, phối hợp với địa phương chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn; tích cực chuẩn bị chu đáo để tham gia Hội thi mô hình, sáng kiến Dân vận khéo năm 2022 do Quân khu tổ chức đạt kết quả cao…

Tin, ảnh: TRẦN HÀO

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.