Chủ nhật Ngày 19 Tháng 05 Năm 2024, 08:38:46

Tham mưu hiệu quả công tác kỹ thuật trong toàn Quân khu

Ngày đăng: 26/03/2024

QK2 – Ngày 26-3, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Chính ủy Quân khu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu, Phó Trưởng đoàn giám sát số 98 chủ trì Hội nghị thông báo kết quả giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Cục Kỹ thuật.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Chính ủy Quân khu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Đông Hưng, Cơ quan UBKT Đảng ủy Quân khu thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

Theo kế hoạch được xác định, từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 3, đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã tiến hành giám sát Đảng ủy Cục Kỹ thuật; nắm tình hình tại Đảng ủy Kho K28, Kho K5, Đảng ủy Xưởng X78 và các chi bộ Cơ quan Cục Kỹ thuật. Kết quả đợt giám sát đoàn đánh giá: Đối với tập thể Đảng ủy, đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt chức năng tham mưu với Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu về công tác Kỹ thuật; hướng dẫn, tổ chức tốt nhiệm vụ công tác Kỹ thuật trong LLVT Quân khu. Công tác SSCĐ, huấn luyện năm 2022, 2023 đạt kết quả Khá, cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối. Công tác hậu cần, tài chính luôn được bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ, đúng quy định của trên. Công tác xây dựng Đảng bộ được Đảng ủy Cục Kỹ thuật quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thực hiện nghiêm chế độ phê bình và tự phê bình trong đảng, tập trung vào các mặt công tác trọng yếu và giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi, đảng bộ TSVM, cơ quan đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Tập thể Đảng uỷ, Ban Thường vụ luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt vai trò của tập thể trong lãnh đạo, trách nhiệm của cá nhân trong chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện. Đối với cá nhân các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Kỹ thuật, đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm theo đúng chức trách nhiệm vụ, vai trò chủ trì cấp uỷ, người chỉ huy; luôn tích cực học hỏi, phát huy trách nhiệm nêu gương của người chủ trì, điều hành cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để phát huy tốt những ưu điểm đã đạt được và hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu yêu cầu, sau khi có thông báo kết luận, Đảng ủy Cục Kỹ thuật quán triệt, triển khai kế hoạch khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra qua giám sát, tạo sự chuyển biến tích cực trong cơ quan, đơn vị; đồng thời nắm chắc tình hình, nhiệm vụ chính trị của Quân khu, tham mưu hiệu quả về công tác kỹ thuật; thực hiện tốt chức năng, vai trò của người chủ trì, tăng cường nắm, kiểm tra cơ quan, đơn vị, giải quyết tốt tâm tư, nguyện vọng, bảo đảm đoàn kết trong đơn vị; gắn trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên nhất là các đồng chí trên cương vị chủ trì của cơ quan, đơn vị với thực hiện Kết luận số 21/KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 01 – KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 847 – NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương và các quy định về trách nhiệm nêu gương để quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, đơn vị VMTD.

Tin, ảnh:TRỌNG HÙNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.