Thứ hai Ngày 25 Tháng 01 Năm 2021, 10:34:43

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ

Ngày đăng: 07/06/2020

QK2 – Thông tư số 57/TT-BQP ngày 13/5/2020 (TT57/2020) của Bộ Quốc phòng gồm 7 chương với 26 điều hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) về Dân quân tự vệ (DQTV), bao gồm: Tổ chức phong trào thi đua, danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định khen thưởng; quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; tiền thưởng và chế độ ưu đãi.

Lực lượng DQTV tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Đối tượng áp dụng theo TT57/2020 gồm cá nhân giữ chức vụ chỉ huy DQTV; chiến sĩ DQTV; cá nhân không thuộc thành phần DQTV có thành tích trong công tác DQTV; đơn vị DQTV từ cấp tiểu đội và khẩu đội trở lên; Ban chỉ huy quân sự cấp xã; Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương; cơ quan đơn vị Quân đội; Ủy ban nhân dân các cấp; các cơ quan Nhà nước; tổ chức chính trị; tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp; tổ chức xã hội – nghề nghiệp; tổ chức kinh tế; các tổ chức quốc tế ở Việt Nam; cơ quan, tổ chức nước ngoài và các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác có thành tích trong công tác DQTV.

TT57/2020 quy định rõ về danh hiệu thi đua: Đối với cá nhân gồm Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, “Chiến sĩ thi đua toàn quân”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Đối với tập thể gồm: Danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị tiên tiến”.

Các hình thức khen thưởng của Nhà nước đối với DQTV bao gồm: Danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”; “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhất, Nhì, Ba; “Huân chương Chiến công” hạng Nhất, Nhì, Ba; “Huân chương Dũng cảm”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”.

Các hình thức khen thưởng của Bộ Quốc phòng đối với DQTV gồm: Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng”, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bằng khen của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; Giấy khen của Thủ trưởng Bộ CHQS cấp tỉnh, Ban CHQS cấp huyện.

Các hình thức khen thưởng của người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở Trung ương và Chủ tịch UBND các cấp đối với DQTV gồm bằng khen và giấy khen.

Về hồ sơ khen thưởng, thẩm quyền khen thưởng, trao thưởng đối với DQTV thực hiện theo Luật TĐQK và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật TĐKT; Nghị định số 145/2013/NĐ- CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua… và các quy định, hướng dẫn liên quan.

TT57/2020 của Bộ Quốc phòng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020 và thay thế Thông tư số 97/2010/TT-BQP ngày 19/7/2010 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn công tác TĐKT trong lực lượng DQTV.

NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *