Thứ sáu Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024, 12:59:35

Hiệu quả triển khai Nghị quyết 382 lãnh đạo nhiệm vụ công tác kỹ thuật

Ngày đăng: 28/07/2022

QK2 – Những năm gần đây, công tác bảo đảm kỹ thuật của LLVT Quân khu 2 có nhiều thuận lợi, tuy nhiên cũng còn gặp những khó khăn. Phần lớn phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) qua sử dụng nhiều năm đã bị xuống cấp và thiếu đồng bộ; việc bổ sung biên chế, khai thác làm chủ phương tiện, VKTBKT mới chưa thực sự vững chắc. Bên cạnh đó, hệ thống kho tàng, trạm xưởng cơ bản đã cũ, số nhà kho, nhà xe theo tiêu chuẩn thiết kế tỷ lệ chưa nhiều.

Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu cùng đoàn công tác Cục Kỹ thuật kiểm tra công tác đảm bảo kỹ thuật tại Kho K79.

Ngay sau khi Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) ban hành Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29/11/2007 và Kết luận số 763/KL-QUTW ngày 19/12/2012, Cục Kỹ thuật đã tham mưu với Thường vụ Đảng uy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết ở các cấp. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức đúng đắn, đầy đủ các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp tiến hành CTKT trong tình hình mới. Đảng ủy Quân khu ban hành Nghị quyết số 57-NQ/ĐU ngày 30/7/2012 về lãnh đạo thực hiện đột phá “Quản lý chặt chẽ VKTB” trong LLVT Quân khu; chỉ đạo 100% cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc ra nghị quyết chuyên đề nhằm thực hiện quyết liệt, hiệu quả, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý VKTB.

Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan các cấp đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng quán triệt, học tập nghị quyết; cụ thể hóa vào cấp mình một cách sát đúng với những chủ trương, biện pháp sáng tạo, linh hoạt có tính khả thi cao; gắn thực hiện nghị quyết với phong trào thi đua quyết thắng, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Tập trung nghiên cứu lý luận, xây dựng quy hoạch, tổ chức lực lượng ngành kỹ thuật theo hướng tinh, gọn, mạnh, thống nhất phù hợp với nhiệm vụ và tổ chức LLVT Quân khu trong tình hình mới; hoàn chỉnh hệ thống các văn bản pháp quy và nền nếp chính quy ngành kỹ thuật.

Từ thực tiễn nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động của LLVT Quân khu, trong từng giai đoạn, từng nhiệm vụ, ngành kỹ thuật đã tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm kịp thời, chính xác VKTBKT đủ số lượng, đồng bộ, chất lượng tốt cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, cứu hộ cứu nạn… với hệ số bảo đảm, hệ số kỹ thuật theo quy định. Các đơn vị trong LLVT Quân khu, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng 5 tỉnh đã được bảo đảm cơ bản đủ vũ khí, khí tài, cơ số dự trữ đạn dược SSCĐ; thanh, xử lý VKTBKT, đạn dược cấp 5 bảo đảm an toàn tuyệt đối. Khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn ngân sách tổ chức mua sắm phương tiện, diesel hóa xe ô tô, xe thiết giáp BTR-152 trị giá trên 100 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn ngân sách địa phương.

Đại tá Trần Kim Quý, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu truyền thụ kinh nghiệm với bộ bộ, nhân viên Trung đoàn 652.

Ngành Kỹ thuật Quân khu đã chủ động khắc phục khó khăn, kết hợp nhiều phương thức BĐKT; từng bước nâng cao năng lực khai thác, làm chủ VKTBKT mới, nhất là các loại vũ khí hoả lực, súng pháo phòng không, xe ô tô thế hệ mới, trang bị thông tin, cơ yếu, tác chiến điện tử… Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cấp các cơ sở kỹ thuật, bổ sung trang thiết bị, cơ bản đáp ứng yêu cầu cất giữ, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT; tham gia xây dựng đề án quy hoạch hệ thống kho tàng, hệ thống cơ sở sửa chữa toàn quân, phù hợp với quyết tâm tác chiến, tổ chức biên chế, bảo đảm tính thống nhất, liên hoàn từ cấp chiến dịch đến cấp chiến thuật.

Đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các dự án, chương trình đầu tư trung hạn, đầu tư chiều sâu công nghệ; xây mới, củng cố, nâng cấp nhà che, mặt bằng công nghệ trạm, xưởng sửa chữa, bổ sung nhiều trang thiết bị công nghệ hiện đại, lưỡng dụng cho các cơ sở sửa chữa từ cấp chiến dịch đến chiến thuật. Với nhiều giải pháp trong huy động mọi nguồn lực để củng cố, nâng cấp các cơ sở kỹ thuật, từng bước đáp ứng yêu cầu chính quy, khả năng công nghệ, năng lực sửa chữa, đồng bộ VKTBKT. 100% nhà kho vũ khí, đạn cấp huyện, thị và tương đương đủ điều kiện, tiêu chuẩn cất giữ; 85% số nhà che VKTBKT đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (tăng 10% so với trước năm 2007). Bộ CHQS các tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm hơn 300 tỷ đồng hoàn thành cải tạo, củng cố hang, hầm phục vụ cho cất chứa VKTBKT và xây dựng chính quy CTKT của đơn vị.

Trong công tác xây dựng ngành, Cục Kỹ thuật đã tham mưu chỉ đạo nghiên cứu đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện kỹ thuật; xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; trong đó tích cực chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện tại chức, tập huấn với tổ chức hội thi, hội thao, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề thợ kỹ thuật hằng năm để bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có đủ năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kết quả huấn luyện được minh chứng rõ nét qua các hội thi, hội thao do Tổng cục Kỹ thuật tổ chức. Một số đơn vị đã triển khai thực hiện tốt khâu đột phá “Chủ động khai thác, làm chủ VKTBKT mới và có trong biên chế”, chú trọng học tập ngoại ngữ, tin học; liên kết đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật với một số cơ sở sửa chữa, bảo hành ô tô trên địa bàn; qua đó một số trạm, xưởng cơ bản đã làm chủ được xe ô tô thế hệ mới và các trang thiết bị hiện đại.

Chỉ đạo các nội dung CTKT trong diễn tập các cấp chiến dịch, chiến thuật có nhiều đổi mới, sát thực tế, phù hợp với phương án tác chiến và bảo đảm an toàn. Các hoạt động khoa học công nghệ, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được thực hiện hiệu quả, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào khai thác VKTBKT và công tác quản lý, chỉ huy ngành kỹ thuật được đẩy mạnh. Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được triển khai thực hiện hiệu quả; đã thành lập 10 câu lạc bộ sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở, tổ chức 7 hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp Quân khu; nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được lựa chọn tham gia hội thi toàn quân, ứng dụng có hiệu quả với tính khả thi cao; tiêu biểu là đề tài “Nghiên cứu cải tiến quy trình công nghệ nhuộm đen vũ khí bộ binh” đã được nghiệm thu, áp dụng thực tế.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, thành tựu khoa học công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ chỉ huy, chỉ đạo, điều hành, lắp đặt các hệ thống camera giám sát, bảo vệ nhà kho vũ khí, đạn và khai thác, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý VKTBKT; qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác và xây dựng chính quy ngành kỹ thuật bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, các nhiệm vụ đột xuất khác của LLVT Quân khu.

Cùng với bảo đảm CTKT cho nhiệm vụ thường xuyên, những năm qua, ngành kỹ thuật đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ giúp các tỉnh Bắc Lào trong BĐKT, củng cố cơ sở kỹ thuật và huấn luyện bồi dưỡng khả năng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT. Thông qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa Quân đội 2 nước, giữa Quân khu 2 với các đơn vị Bạn.

Trải qua 15 năm quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 382, phát huy truyền thống “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường”, ngành kỹ thuật đã có nhiều giải pháp đồng bộ trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng, đồng bộ VKTBKT cho nhiệm vụ. Qua đó khẳng định, bất cứ trong hoàn cảnh nào, thời điểm nào thì vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật cũng thể hiện trình độ và sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta, của LLVT Quân khu, góp phần quan trọng nâng cao một bước sức mạnh và khả năng SSCĐ và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Đại tá TRẦN KIM QUÝ, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.