Thứ ba Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024, 02:19:04

Góp phần bồi dưỡng lý tưởng, nâng cao lý luận chính trị cho đảng viên mới

Ngày đăng: 22/10/2023

QK2- Sáng 22-10, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức cho trên 160 học viên lớp bồi dưỡng lý luận đảng viên mới khóa 2 năm 2023 của Thành ủy Việt Trì tham quan, học tập tại Bảo tàng Quân khu.

Cán bộ Bảo tàng Quân khu hướng dẫn các học viên tham quan, nghiên cứu, học tập

Các học viên tìm hiểu, nghiên cứu, học tập tại Bảo tàng Quân khu

Các học viên đã được tham quan, học tập, nghiên  cứu, tìm hiểu truyền thống vẻ vang của quân và dân các dân tộc Tây bắc trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; truyền thống vẻ vang “Trung thành – Tự lực – Đoàn kết – Anh dũng – Chiến thắng” của Lực lượng vũ trang Quân khu qua 77 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành và những tấm gương cao đẹp của cán bộ, đảng viên đã hiến trọn cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cống hiến, hy sinh cho sự trường tồn của dân tộc…

Thông qua việc tham quan, học tập, nghiên cứu tại Bảo tàng Quân khu cho đảng viên mới, góp phần không chỉ khẳng định Đảng ta là người mở đường và truyền cảm hứng cho khát vọng vươn lên của toàn dân tộc mà còn khẳng định Đảng ta là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thông qua việc tham quan, học tập, nghiên cứu tại Bảo tàng Quân khu đã góp phần tích cực trong việc bồi dưỡng lý tưởng, nâng cao lý luận chính trị, trình độ, năng lực cho đảng viên mới; xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; khẳng định Đảng cộng sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam;

NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.