Thứ sáu Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024, 12:46:41

Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc, học tập

Ngày đăng: 08/09/2023

QK2 – Theo Quyết định số 4089/QĐ-BQP ngày 29/8/2023 của Bộ Quốc phòng về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực nghĩa vụ quân sự (NVQS) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng,  trình tự thủ tục đăng ký NVQS chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc, học tập gồm hai bước, được thực hiện tại Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức (gọi chung là Ban CHQS cấp xã). Theo đó, công dân đã đăng ký NVQS lầu đầu khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trực tiếp đến Ban CHQS cấp xã làm thủ tục đăng ký NVQS chuyển đi. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban CHQS, thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân làm thủ tục đăng ký NVQS chuyển đi tại nơi cư trú.đi làm thủ tục tục đăng ký NVQS chuyển đi.

Tân sinh viên K21 Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) đăng ký nhập học sau khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký NVQS chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc, học tập theo các quy định của pháp luật.

Trong thời hạn một ngày làm việc, Ban CHQS cấp xã có trách nhiệm làm thủ tục cho công dân thực hiện đăng ký NVQS chuyển đi và cấp Giấy giới thiệu di chuyển đăng ký NVQS hoặc Giấy giới thiệu di chuyển quân nhân dự bị (QNDB) cho công dân, Phiếu QNDB; đưa ra khỏi Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ hoặc Sổ đăng ký QNDB.

Khi đi làm thủ tục tục đăng ký NVQS chuyển đi, cùng với việc mang bản sao, chụp (mang theo bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký NVQS hoặc Giấy chứng nhận đăng ký QNDB của Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố, quận (gọi chung là Ban CHQS cấp huyện) đã cấp (khi đăng ký NVQS lầu đầu) công dân cần mang theo bản sao, chụp một trong những giấy tờ gồm: Căn cước công dân (Chứng minh nhân dân), Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc quyết định của người đứng đầu cơ quan, tổ chức về thay đổi nơi làm việc, học tập mới (mang theo bản chính để đối chiếu). 

Trường hợp cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, khai thác được thông tin về nơi cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không yêu cầu công dân cung cấp bản sao, chụp Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thủ tục hành chính trong thực hiện đăng ký NVQS chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc, học tập được sửa đổi căn cứ pháp lý theo các quy định của Luật NVQS năm 2015, Luật Cư trú năm 2020, Nghị định  số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe NVQS và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

 Việc công bố Thủ tục hành chính (sửa đổi) trong lĩnh vực NVQS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng quy định tại Quyết định số 4089/QĐ-BQP ngày 29/8/2023 và có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành, đã góp phần quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhất là đối tượng vừa trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trong việc đăng ký NVQS chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc, học tập theo các quy định của pháp luật.

NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.