Thứ bảy Ngày 04 Tháng 07 Năm 2020, 06:17:24

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến GDPL

Ngày đăng: 27/12/2019

QK2 – Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (GDPL), tạo chuyển biến mạnh mẽ về quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, năm 2019, Lữ đoàn 168 đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực, phù hợp với thực tế đơn vị.

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 168 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị quán triệt sâu sắc các văn bản hướng dẫn của trên, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm. Thường xuyên kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng truyên truyền, phối hợp, phổ biến GDPL; bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị. 

Các đơn vị Lữ đoàn 168 tổ chức linh hoạt hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

Đại tá Nguyễn Quang Trung, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: “Để công tác tuyên truyền, phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật đạt được hiệu quả, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung, chương trình, để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Lữ đoàn. Phân công cán bộ định kỳ kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến GDPL cho các đối tượng, bảo đảm nội dung, thời gian, chương trình. Chỉ đạo gắn phổ biến giáo dục pháp luật với quản lý, duy trì nền nếp chế độ chính quy, rèn luyện kỷ luật. Qua đó, từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nâng cao nhận thức, nắm và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị”.

Trong năm 2019, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã chủ động phối hợp với Viện Kiểm sát khu vực 21, Phòng Điều tra hình sự Quân khu tổ chức tuyên truyền cho 100% cán bộ, chiến sĩ về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Quốc phòng, Luật An ninh mạng; quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị về công tác SSCĐ trong dịp lễ, Tết, các ngày kỷ niệm của Đảng, Nhà nước, quân đội, đơn vị và địa phương; triển khai thực hiện có nền nếp, hiệu quả mô hình giáo dục pháp luật “Ngày pháp luật”, “Mỗi tuần một điều luật”, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng (Tổ chức tọa đàm, trao đổi trong Ngày chính trị, văn hóa tinh thần, thông qua hệ thống pano, khẩu hiệu, bảng tin, thực hiện 59  chương trình truyền thanh nội bộ, các hình thức sân khấu hóa…); thường xuyên tổ chức cho bộ đội xem video “LLVT Quân khu 2 phát huy truyền thống, giữ nghiêm kỷ luật, mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, file âm thanh (“Nhận diện tín dụng đen”, “Tác hại rượu bia”, “Hành vi đào, bỏ ngũ, vi phạm kỷ luật trong Quân đội”); duy trì và phát huy hiệu quả tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật. Hoạt động thiết thực đó đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia học tập, nghiên cứu, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của quân nhân về pháp luật và chấp hành kỷ luật Quân đội.

Với những chủ trương, biện pháp sát đúng với tình hình thực tiễn của đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị nắm và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chỉ huy các cấp… Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ, tăng cường mối đoàn kết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Bài, ảnh: THU HUYỀN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *