Thứ sáu Ngày 24 Tháng 05 Năm 2024, 07:42:10

Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Hội đồng bầu cử quốc gia

Ngày đăng: 04/05/2021

Hội đồng bầu cử quốc gia có các chức năng, nhiệm vụ cơ bản sau đây:

– Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội.

– Chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

– Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử.

– Chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử.

– Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử.

– Quy định mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu Thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử.

LƯƠNG HỮU THẬT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.