Chủ nhật Ngày 19 Tháng 05 Năm 2024, 02:17:18
Hoàn tất
Đóng

Thời sự

Không để lòng yêu nước bị lợi dụng

13/06/2018

QK2 – Những ngày gần đây, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến Dự án Luật Đơn vị hành chính – Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (gọi tắt là Luật Đặc khu) được đưa ra bàn thảo tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV. Vấn […]

Bình tĩnh, tỉnh táo, tránh bị lôi kéo, kích động dẫn đến vi phạm pháp luật

Ngày 10-6, sau khi xuất hiện những lời kêu gọi biểu tình phản đối Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Luật An ninh mạng, một số người dân do bị kích động hoặc thiếu hiểu biết đã tham gia tuần hành, tụ tập […]

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác khen thưởng trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

1. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng – Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng: Phong trào thi đua và công […]

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vào thực tiễn cách mạng Việt Nam trong 70 năm qua

70 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đảng, nhân dân ta luôn quán triệt và không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong […]

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

 Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là hệ thống quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, được hình thành trên cơ sở tiếp thu và vận dụng sáng tạo những quan điểm cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin về thi đua, về thi đua xã hội […]

Tọa đàm “Quân khu 2 đinh ninh lời Bác dạy” kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc

QK2 – Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 phối hợp với Báo Quân đội nhân dân tổ chức Tọa đàm “Quân khu 2 đinh ninh lời Bác dạy”. Cuộc tọa […]

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Ngày 23-5-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH). Báo Quân khu 2 điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn nghị quyết quan trọng này. I-TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 1. Trong những năm qua, Đảng và Nhà […]

Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Báo Quân khu điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lời kêu gọi thi đua ái quốc Mục đích thi đua ái quốc là: Diệt giặc đói, Diệt giặc dốt, Diệt giặc ngoại xâm. Cách làm là: dựa vào: Lực lượng […]

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương

Ngày 21-5-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (Nghị quyết số […]

“Đồng bào, cán bộ và quân đội ta quyết không được vì thắng lợi mà chủ quan khinh địch. Cần phải luôn nâng cao tinh thần cảnh giác và chí khí chiến đấu”

Là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư khen quân và dân miền bắc bắn rơi 1.000 máy bay Mỹ được Bác viết ngày 30 tháng 4 năm 1966 và đăng trên Báo Nhân dân số 4408, ngày 1 tháng 5 năm 1966. Đầu năm 1965, chiến lược “Chiến tranh đặc […]