Thứ tư Ngày 19 Tháng 06 Năm 2019, 12:19:25

Họp báo thông tin 7 nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Ngày đăng: 06/10/2018

Chiều 6-10, trên tinh thần đổi mới, công khai, dân chủ hoạt động của Trung ương, ngay sau Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức họp báo thông tin về kết quả Hội nghị.

Buổi họp do đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đồng chủ trì. Dự họp báo còn có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Trung ương và đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước.

Đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trả lời báo chí.

Sau 5 ngày làm việc (từ 2 đến 6-10) liên tục, khẩn trương, trách nhiệm và trí tuệ Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Thông tin về những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 8, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Hội nghị đã thông qua nội dung cơ bản của các văn kiện.

Thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương thống nhất thông qua Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững Kinh tế biển đến năm 2030 tầm nhìn năm 2045; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thứ hai, Ban chấp hành Trung ương đã thông qua nội dung cơ bản về kết luận tình hình kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Thứ ba, Ban chấp hành Trung ương quyết định thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng, gồm: Tiểu ban văn kiện do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng làm trưởng tiểu ban; Tiểu ban kinh tế xã hội do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng tiểu ban; Tiểu ban điều lệ Đảng do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương làm trưởng tiểu ban; Tiểu ban nhân sự do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng làm trưởng tiểu ban và Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng tiểu ban.

Thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung hai Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII là đồng chí Võ Thái Nguyên và đồng chí Trần Đức Thắng.

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin với báo chí kết quả kỳ họp.

Thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Văn Minh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Đồng thời, Ban chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Thứ bảy, Ban chấp hành Trung ương xem xét báo cáo Bộ Chính trị giải quyết báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2017.

Theo dự kiến, vào tháng 12 tới, Hội nghị Trung ương lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII sẽ được tổ chức để thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các Uỷ viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đồng thời xem xét một số vấn đề khác.

(Theo QĐND Online)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *