Thứ hai Ngày 28 Tháng 09 Năm 2020, 12:13:14

Yêu cầu xây dựng hệ thống công trình phòng thủ dân sự được quy định như thế nào?

Ngày đăng: 03/10/2019

Câu hỏi: Yêu cầu xây dựng hệ thống công trình phòng thủ dân sự được quy định như thế nào?
Trả lời: Tại khoản 1, 2 Điều 7 Nghị định số 02/2019/ NĐ-CP quy định như sau:
1. Xây dựng hệ thống công trình phòng thủ dân sự ở từng cấp khi có chiến tranh phải gắn với thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch xây dựng hệ thống các công trình phòng thủ dân sự được thực hiện theo quy định của Chính phủ về khu vực phòng thủ và quy định của pháp luật có liên quan.
2. Xây dựng hệ thống các công trình phòng thủ dân sự, phải bảo đảm kết hợp phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; triệt để tận dụng các hang động, địa hình, công trình nửa ngầm, công trình đường hầm, công trình ngầm làm hầm trú ẩn cho nhân dân, cơ quan, tổ chức khi có nguy cơ xảy ra thảm họa hoặc có chiến tranh. Nhà nước có chính sách khuyến khích các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài xây dựng các công trình ngầm để bảo đảm tính lưỡng dụng.

BÙI VĂN NGHĨA

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *